Akkerbouw

Nieuws

Belgische telers gedagvaard om pootgoed

Brussel – Breeders Trust heeft twee Vlaamse landbouwers gedagvaard voor de rechtbank van koophandel in Antwerpen wegens inbreuken op het kwekersrecht van de aardappelrassen Agria, Asterix, Fontane en Innovator. Er is een schadeclaim ingediend van in totaal ruim 450.000 euro, die op conto komt van de telers.

Volgens Breeders Trust, de organisatie die namens de handelshuizen controleert op illegaal pootgoed, hebben de gedagvaarde partijen hun wettelijke verplichtingen voor het gebruik van hoevepootgoed op grote schaal geschonden. Het gaat om de teelt van ruim 500 hectare hoevepootgoed; pootgoed dat is geplant op het eigen landbouwbedrijf waarbij gebruik wordt gemaakt van materiaal geoogst op het eigen bedrijf.

Ook een fritesproducent die ertoe zou hebben aangezet om geen afdrachten te betalen over het areaal hoevepootgoed, is voor de rechter gedaagd.
De actie komt er nadat Breeders Trust onlangs, met toestemming van de rechtbank, beslag heeft laten leggen op de administratie van de betrokken landbouwers in de Antwerpse Kempen en Limburg. De vergoeding voor het gebruik van hoevepootgoed werd ontdoken door het areaal niet aan te melden bij Breeders Trust. Een van de telers verklaarde dat hij hierbij door zijn afnemer werd aangemoedigd.
“Dit is ernstig”, reageert Geert Staring, directeur van Breeders Trust. “Een aantal landbouwers probeert altijd de dans te ontspringen in de veronderstelling dat de pakkans gering is. Maar dergelijke georganiseerde stemmingmakerij door een grote fritesproducent is zeer schadelijk voor de belangen van onze kwekers en alle landbouwers die wel keurig elk jaar hun areaal hoevepootgoed aanmelden.”

De gevolgen voor de betrokkenen zijn groot, zegt Staring. “Met de Belgische landbouwsector is afgesproken dat bij correcte aanmelding slechts de helft van de gebruikelijke licentievergoeding hoeft te worden afgedragen. Als wordt vastgesteld dat een landbouwer zich aan zijn verplichting onttrekt, moet hij het dubbele van de gebruikelijke licentievergoeding betalen.”

Als kan worden aangetoond dat een teler de voorwaarden voor het gebruik van hoevepootgoed herhaaldelijk en opzettelijk niet naleeft, wordt een vergoeding van nog eens minstens een viervoud van de gebruikelijke licentievergoeding in rekening gebracht. In dit geval komt de schadeclaim op ruim 450.000 euro. Staring: “Handhaving is noodzakelijk, een morele plicht om recht te doen aan de grote groep welwillenden.”

Het aantal telers dat voor de deadline van 1 juni hoevepootgoed aanmeld, stijgt al jaren. Dit jaar zelfs met 30 procent. Dat is vooral ingegeven door de toename van het gebruik van licentierassen. “Daaruit mag worden afgeleid dat er steeds meer draagvlak ontstaat om voor hoevepootgoed de licentievergoeding te betalen.”

Om welke fritesproducent het gaat, wil Staring niet zeggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.