Akkerbouw

Nieuws 894 x bekeken

Akkerbouwsector wil brancheorganisatie oprichten

Den Haag - Een groot aantal partijen in de Nederlandse akkerbouwsector wil een brancheorganisatie oprichten. Ze verzoeken minister Henk Kamp van Economische Zaken om de oprichting te steunen.

Volgens de akkerbouwsector heeft het opheffen van het Productschap Akkerbouw nadelige gevolgen voor collectieve activiteiten die het productschap uitvoert voor de sector. Door een branche-organisatie op te richten willen ze die activiteiten behouden, schrijven ze in een brief aan Kamp. "Het uitgangspunt bij het oprichten van de brancheorganisatie is dat er door het opheffen van het Productschap Akkerbouw geen hiaten mogen ontstaan bij de collectieve activiteiten op het gebied van teelt, handel en verwerking van akkerbouwgewassen. Daarvoor zijn die activiteiten te belangrijk voor het behoud van de positie van de agrarische sector van ons land als kwalitatief betrouwbare handelspartner en voor de ontwikkeling van de sector in de richting van verdere verduurzaming."

De bedrijven en organisaties willen dat de brancheorganisatie zich bezig houdt met sectoroverschrijdende onderwerpen. Het is een aanvulling op de Producentenorganisatie voor de Akkerbouw, waar de telersorganisaties LTO, NAV en NAJK aan werken.

De brief is ondertekend door een groot aantal organisaties die nu zitting hebben in het Productschap Akkerbouw, zoals LTO, NAV, Vavi, NAO, Plantum en het Comité van Graanhandelaren. Ook bedrijven als Cosun, Avebe, Agrifirm en CZAV hebben hun handtekening gezet. De organisaties van bakkerijen en meelfabrikanten en de werknemersvakbonden zitten wel in het bestuur van het productschap, maar hebben de brief niet getekend. Dat komt omdat de brancheorganisatie gericht is op de directe afnemers van de akkerbouwer, zegt secretaris Matthé Elema van het Productschap Akkerbouw. "Daarom doen het comité van graanhandelaren en bedrijven als Agrifirm en CZAV mee, omdat die het graan kopen bij de boer. Dat geldt niet voor bijvoorbeeld meelfabrikanten, bakkers of werknemersvakbonden."

Over de financiering van de brancheorganisatie moeten volgens Elema nog afspraken worden gemaakt. "De initiatiefnemers willen de kosten zo laag mogelijk houden. De bedoeling is om voor sommige activiteiten bij het ministerie een algemeen bindend verklaring aan te vragen. Dan moet iedere ondernemer meebetalen. Bij de activiteiten die daar niet onder vallen, betaalt het bedrijfsleven dat meedoet aan zo'n activiteit."

Of registreer je om te kunnen reageren.