Akkerbouw

Nieuws

VTA en NAV willen fuseren

Noordhoek – De Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) en de Nederlandse Vakbond Akkerbouwers (NAV) willen fuseren. De besturen van beide organisaties gaan voorstellen hiervoor voorleggen aan de achterban.

De VTA heeft duizend basisleden, die zich per gewas verder kunnen abonneren bij de vereniging. De vakbond heeft 650 leden. Er zijn zo’n 150 dubbelleden.

NAV-voorzitter Teun de Jong vindt samenwerking onontkoombaar. “Het Productschap Akkerbouw verdwijnt. Het Productschap houdt zich bezig met marktinformatie. Dat moeten we als akkerbouw zelf organiseren. Bovendien krimpt de agrarische sector. We zijn nog goed in staat ons huishoudboekje op orde te houden, maar dat gaat veranderen. Ons uiteindelijke streven is één akkerbouworganisatie samen met LTO-Akkerbouw.”

De belangenbehartiging draait om twee speerpunten, zegt De Jong. “Marktinformatie, zoals de VTA nu al doet, en klassieke belangenbehartiging, waar de NAV actief in is.”

VTA-voorzitter Louis Beemsterboer vindt de agrarische sector versplinterd. “Als we de belangen goed willen behartigen moeten we de krachten bundelen. De samenwerking geeft een breder draagvlak.”

Of registreer je om te kunnen reageren.