Akkerbouw

Nieuws

Exportprognose lopend graanseizoen naar boven bijgesteld

Brussel - De tarwe-export van de EU is in januari gegroeid, toch is de graanbalans weinig veranderd, dankzij mais-importen en iets grotere oogst dan eerder geraamd.

De Europese Commissie heeft de exportprognose voor het lopende graanseizoen per 24 januari naar boven bijgesteld met 1,5 miljoen ton ten opzichte van eind december vorig jaar. Daarmee komt de verwachte totale seizoenexport per 30 juni a.s. uit op 24,1 miljoen ton. De groei van de graan exporten wordt vooral geboekt met tarwe (0,9 miljoen ton meer dan verwacht eind december) en gerst (0,5 miljoen ton meer).

Voor mais zal juist meer import nodig zijn, te weten 1 miljoen ton meer dan verwacht in december. Ook heeft de commissie enkele kleine bijstellingen naar boven gegeven van de oogst. Deze zijn echter minimaal, in totaal 0,6 miljoen ton. Doordat op deze manier de beschikbaarheid van graan ook toeneemt, met 1,6 miljoen ton, resteert er eind juni een theoretische voorraad van 31 miljoen ton. Deze is voldoende voor 5,96 weken EU-consumptie, nagenoeg gelijk aan de prognose van 20 december. Het is wel beduidend minder dan de voorraad waarmee het seizoen op 1 juli is gestart. Deze was toereikend voor 7,11 weken consumptie van de EU.

In de afgelopen maand zijn er geen wijzigingen opgetreden die aanleiding gaven om de prognose ten aanzien van het graanverbruik aan te passen.

Of registreer je om te kunnen reageren.