Akkerbouw

Nieuws

Wintertarwe meest rendabele graanteelt

Brussel - Wintertarwe in Vlaanderen heeft van alle granen de hoogste teeltkosten, maar levert met 287 euro per hectare ook het hoogste arbeidsinkomen op. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse landbouwadministratie.

Uit het rapport ‘Rentabiliteits- en kostprijsanalyse voor de korrel’ van het departement Landbouw en Visserij blijkt dat een akkerbouwer in de periode 2006-2010 voor de teelt van wintertarwe gemiddeld 1.352 euro kosten - inclusief loonwerk - maakte. Dat is 150 euro meer dan bij wintergerst. Wintertarwe kost het meest, maar levert ook het meeste op: 287 euro arbeidsinkomen per hectare. Daarna volgen wintergerst en korrelmaïs met een arbeidsinkomen van 132 en 87 euro per hectare.
Daarnaast speelt de marktprijs bij wintertarwe, wintergerst en korrelmaïs een cruciale rol. Bovendien is het grondtype volgens het rapport van grote invloed op de verschillen in inkomen tussen bedrijven. Granen nemen in Vlaanderen bijna een kwart van de oppervlakte van de akkerbouwgronden in.

In Nederland is wintertarwe goed voor ongeveer 16 procent van het akkerbouwareaal. Wintergerst en korrelmais zijn veel kleinere teelten. Op de noordelijke kleigronden wordt veel wintertarwe geteeld. Volgens Harm-Jan Schipper van adviesbureau Accon AVM in het Groningse Uithuizen waren de kosten voor de teelt van wintertarwe in de noordelijke kleigronden in de periode 2006-2010 ongeveer 850 euro per hectare bij veelal eigen mechanisatie. De prijs per kilo tarwe varieerde van 12 tot 21 cent en de opbrengst lag tussen de 7,2 en 10 ton per hectare. “De kiloprijs en opbrengst hebben zodoende de grootse invloed op het inkomen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.