Akkerbouw

Nieuws 646 x bekeken

VTA verwacht 10 procent minder uien dan vorige oogst

Noordhoek - De Nederlandse uienoogst valt dit seizoen 10 procent lager uit dan die van 2011. Aldus concludeert Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) na de jongste rooiproef, of beter gezegd opbrengstmeting. Deze is eind september uitgevoerd door een representatief aantal leden.

Volgens VTA is de gemiddelde opbrengst van de percelen 68 ton per hectare, ongeveer evenveel als vorig jaar september. Ook is de grofte van de uien vrijwel gelijk. Toch zijn er wezenlijke verschillen met de vorige oogst. Ten eerste is het areaal flink gekrompen, met ruim 10 procent. Daarnaast hebben telers rekening gehouden met de problemen die de slechte kwaliteit uien van de oogst 2011 hebben opgeleverd. De meesten hebben de uien in de zogeheten waterplekken in de percelen laten zitten. Percelen met hagelschade zijn veelal eerder geoogst en meteen verkocht en verwerkt. Dat meegerekend komt de totale productie per saldo dus mogelijk nog wat lager uit. Tot slot kan er nog rekening gehouden worden met het feit dat er ook minder plantuien zijn geproduceerd, stelt Ralph de Clerck, voorzitter van de handelscommissie uien bij VTA.

De kwaliteit lijkt goed, dat geldt in ieder geval voor de partijen die tot de recente regen zijn binnengekomen. Het is nu afwachten wat het weer gaat doen. Volgens De Clerck is in Nederland nu ongeveer de helft van de uien binnen. De meeste rooi- en oogstwerkzaamheden moeten nog plaatsvinden in het noorden. Het zuidwesten is het verst, 80 procent is daar binnen. In de Flevopolders staat een deel van de uien nog vast maar is 70 procent binnen, 80 procent gerooid.

De opbrengstmeting van de uien voert VTA niet op een vast tijdstip uit, zoals bij de aardappelen. Bepalend is het moment dat de telers beginnen met oogsten en inschuren. Bij de schatting van de opbrengst per hectare hanteert VTA verder een vaste aftrekpost van 15 procent voor spuitsporen, kopakkers en dergelijke.

Of registreer je om te kunnen reageren.