Akkerbouw

Nieuws

Plantveredelaars deels vrij van octrooihouders

Den Haag – Nederlandse plantenveredelaars mogen plantmateriaal waarop octrooi rust zonder licentie gaan gebruiken voor veredeling. Veredelaars zijn echter niet vrij om nieuw ontwikkelde rassen zonder toestemming van de octrooihouder te vermarkten.

Dat is de strekking van een wetswijziging die minister Verhagen (ELI) heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Plantum, branchevereniging voor bedrijven in de sector voor plantaardig uitgangsmateriaal, noemt het wetsvoorstel ‘een stap in de goede richting’. Plantum blijft echter bij het standpunt dat Nederlandse kwekers van plantaardig materiaal geheel vrij moeten worden gesteld van het octrooirecht. De voorgestelde wetswijziging  is slechts ‘een stap in de goede richting’, meent Plantum.

“Het is geen oplossing van het probleem dat octrooien het gebruik van plantmateriaal kunnen blokkeren”, stelt Plantum.  De branchevereniging dringt al sinds 2009 aan op volledige vrijstelling van kwekers van het octrooirecht. Sinds de opkomst van het octrooirecht in de plantensector houden de octrooihouders, vaak grote concerns zoals Monsanto, greep op de verdere veredeling en vermarkting van hun producten. Daarvoor moeten veredelaars dan licentierechten betalen.

Volgens Plantum is volledige vrijheid over het gebruik nodig ‘voor de noodzakelijke continue verbetering van gewassen voor verduurzaming van land- en tuinbouw, het verhogen van de productkwaliteit en het in stand houden van de unieke positie van Nederland in de wereld van plantaardig uitgangsmateriaal’.

De Tweede Kamer nam verschillende moties aan waarin de regering  wordt opgeroepen om de volledige kwekersvrijstelling in Europees verband te regelen. Om deze kwestie te regelen wil Verhagen de Rijksoctrooiwet uit 1995 aanpassen.

De regering riep de commissie Trojan in het leven om te onderzoeken of een uitzondering van kwekers op het octrooirecht negatieve gevolgen zou hebben voor andere industrieën. Die commissie concludeerde begin deze maand dat een uitzondering voor kwekers kan.

Het is nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer de wetswijziging zal behandelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.