Akkerbouw

Nieuws

’Meer bakmeel uit Duitse oogst dan vorig jaar maar hogere prijzen onvermijdelijk’

Berlijn - De Duitse meelindustrie verwacht een iets grotere broodgraanoogst dan vorig jaar. Volgens bedrijfstakorganisatie Verband Deutscher Mühlen (VDM) komt uit de voor een groot deel afgeronde oogst in totaal 25,9 miljoen ton graan met voor consumptie toereikende kwaliteit beschikbaar.

Hiervan is 22,5 miljoen ton tarwe en 3,4 miljoen ton rogge. Ten opzichte van het gemiddelde van de voorafgaande vijf jaar is het volume desondanks 1 miljoen ton kleiner. Tevens stelt de organisatie vast dat de graanprijzen recordhoogtes hebben bereikt. Gemiddeld wordt aan de beurzen tarwe verhandeld voor 250 euro per ton. "Voor kwaliteitstarwe zelfs 285 euro. Zoveel moest in de oogsttijd nog nooit worden betaald en ten opzichte van vorig jaar is sprake van een stijging met 25 tot 35 procent", aldus VDM-voorzitter Hans-Christoph Erling. Een stijging in deze orde van grootte heeft volgens Erling onvermijdelijk gevolgen voor de meelprijzen. "Een prijstijging van 50 euro per ton tarwe of rogge betekent voor onze branche meerkosten bij de grondstoffeninkoop van rond de 400 miljoen euro. Dat moet doorberekend worden, want anders kunnen we beter stoppen."

Of registreer je om te kunnen reageren.