Akkerbouw

Nieuws 1134 x bekeken laatste update:10 jul 2012

Noordwest-Europese telers verwachten 9 procent kleinere aardappeloogst

Noordhoek – De aardappeloogst 2012 gaat voor wat de tafelaardappelen en de aardappelen voor industriële verwerking betreft ruim 9 procent kleiner uitvallen dan die van het vorige seizoen. Dat meldt de internationale organisatie van aardappeltelers in de vijf belangrijkste Europese aardappelproducerende landen, de North-west European Potato Growers (NEPG).

In Nederland wordt de NEPG vertegenwoordigd door de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA). De NEPG gaat uit van een gezamenlijke areaalkrimp van Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk van 3,5 procent. Daarbij zal de krimp het sterkst zijn in België, waar het aantal hectares met 7 procent afneemt. In het Verenigd Koninkrijk is de krimp 5,5 procent. Het Franse areaal blijft met minus 0,2 procent vrijwel constant. Voor Duitsland zal een schatting zijn gemaakt, evenals voor Nederland, dat op dinsdag 10 juli met areaalprognose komt.

De NEPG gaat uit van een gemiddelde opbrengst per hectare van ongeveer 46 ton. De totale opbrengst gaat uitkomen rond 24,3 miljoen ton. Dat is weliswaar 9,3 procent minder dan de oogst van 2011, maar dat was dan ook een bijzonder grote. Ten opzichte van 2010 is er zelfs sprake van een half procentje groei.

Dat volgens de NEPG de oogst als totaal sterker krimpt dan alleen het areaal komt doordat de telersorganisatie rekening heeft gehouden met de stagnatie tijdens de pootperiode en de sterk wisselende, niet steeds gunstige groeiomstandigheden. Dat zal effect hebben op zowel de opbrengst aan aardappelen als het rendement na verwerking tot frites en dergelijke producten.

Of registreer je om te kunnen reageren.