Akkerbouw

Nieuws

Franse koolzaadtelers kraken verbod Cruiser

Parijs - FOP, de Franse bond van telers van olie- en proteïne-gewassen, kraakt het door minister Le Foll van landbouw aangekondigde verbod op het bestrijdingsmiddel Cruiser.

"Wij moeten net zo zeer over deze middelen kunnen beschikken als onze collega’s elders in Europa", zegt FOP-voorzitter Gérard Tubéry.

Le Foll heeft vorige week aangekondigd Cruiser in de ban te zullen doen. Het middel wordt algemeen gezien als één van de oorzaken voor de grote sterfte onder bijen. De vorige Franse landbouwminister Bruno le Maire had al een verbod aangekondigd, maar wilde met een definitief besluit eerst nog een onderzoek van de dienst voor de voedselveiligheid Anses afwachten. Le Foll doet dat echter niet en wil binnenkort met de nodige ministeriële besluiten komen.

"Wij zijn uiteraard gevoelig voor de bescherming van het milieu en voor de veiligheid van het voedsel. We vinden ook de bescherming van de bijen, die ontegenzeggelijk een grote rol spelen bij de pollinisatie van de planten, van het grootste belang. Maar tegelijkertijd moeten de koolzaadtelers over doeltreffende middelen kunnen beschikken om hun productie te beschermen en dezelfde oplossingen kunnen toepassen als hun Europese collega’s."
"Het eenzijdig terugtrekken van één onderdeel moet bezien worden in de context van de intra-Europese concurrentie en meer nog vanuit de optiek dat de landbouw een belangrijke rol speelt voor de groei en het economisch herstel in ons land", stelt Tubéry.

Of registreer je om te kunnen reageren.