Akkerbouw

Nieuws 1922 x bekeken

Financiële duikvlucht akkerbouwsector

Den Haag - De akkerbouwsector heeft in 2011 een financieel zeer slecht jaar gehad. Het gemiddelde inkomen ging met ruim tweederde omlaag, blijkt uit het Landbouw-Economisch Bericht van het landbouweconomische instituut LEI.

Het gemiddelde inkomen op een akkerbouwbouwbedrijf bedroeg vorig jaar €29.200 (inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid, aje). Dat was bijna €10.000 meer dan het landbouwgemiddelde, maar stond niettemin in schril contrast met de veel betere jaren 2006-2010. Toen verdiende een akkerbouwer gemiddeld nog €59.600. Het verschil met 2010 is helemaal extreem. Het gemiddelde inkomen was toen zelfs €94.000. De extreme krimp in inkomen is vooral te wijten aan de slechte aardappel- en uienprijzen in 2011. Maar ook andere producten, met uitzondering van de suikerbieten, werden goedkoper.

Die lagere prijzen hadden ook gevolgen voor de bruto productiewaarde van akkerbouwproductem. Die daalde in het afgelopen jaar met 4,5 procent en kwam uit op €2,77 miljard (grofweg 11 procent van de totale landbouwproductie. Daarmee bleef akkerbouw achter bij de algemene tendens. De bruto productiewaarde van alle producten steeg met 2,6 procent tot €25,49 miljard.

Het aantal akkerbouwbedrijven bleef intussen nagenoeg stabiel: 11.953. Dat warer er in 2010 11.962. Algemeen was de daling in het aantal bedrijven groter: min 2,7 procent. Het aantal akkerbouwhectares werd wel kleiner. Dat areaal kromp met 1,3 procent en kwam in 2011 uit op 535.000 hectare.

De arbeidskosten in de akkerbouwsector stegen de laatste jaren verder: van €54.000 (2001-2005) tot €60.000 (2006-2010). Het aandeel gezinsarbeid daarin daalde, van 93 naar 90 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.