Akkerbouw

Nieuws

CZAV betaalt €192 netto voor tarwe van oogst 2011

De CZAV heeft deze week de eindprijs voor tarwe en gerst van oogst 2011 bekend gemaakt. CZAV ontving 310.000 ton tarwe en gerst waarvan 85% wordt verkocht met een voorschot in de oogst en de eindafrekening nu. De maal- en baktarweleveranciers ontvangen € 192,- per ton. De prijs voor voertarwe bedraagt € 187,- per ton. Baktarwe die aan de gestelde eisen voldoet komt uit op € 194,- per ton.

Het aandeel maal- en baktarwe was 87%, waarvan 10% baktarwe met extra premie. Voor brouwgerst kan een premie van € 10,- boven de prijs van de voer- en wintergerst worden betaald. De prijs komt uit op € 195,- per ton. Dit betreft 87% van de totale hoeveelheid ingenomen gerst.

De genoemde prijzen worden allen netto uitbetaald, dat wil zeggen er vindt geen aftrek van poolkosten plaats. De innamekosten worden bij CZAV per vracht berekend en bedragen gemiddeld per ton ca. € 0,60. Er zijn toeslagen uitbetaald in de vorm van afstand- en bewaarvergoedingen die oplopen tot maximaal € 15,- per ton.

Na een relatief lange en wisselvallige oogst kwamen de prijzen aanvankelijk onder druk te staan mede als gevolg van de economische onzekerheid. Verwerkers namen weinig of geen positie. Na de winter bleek veel tarwe uitgewinterd in de grote graangebieden. Hierop volgden droge omstandigheden die de markt hebben ondersteund. De kwaliteit van de aangeboden tarwe was overwegend goed waardoor veel in het kwaliteitsegment van o.a. de maalderijen kon worden afgezet. CZAV heeft de interne kosten laag weten te houden. Dit alles heeft deze hoge nabetaling mogelijk gemaakt.

De regenachtige omstandigheden tijdens de bloei van de gerst hebben een infectie van fusarium veroorzaakt. Het nadelig effect hiervan bleek tijdens de kieming met als gevolg dat de meeste gerst niet geschikt was voor de mouterijen. Een klein deel is nog met premie verkocht wat een premie op de brouwgerst mogelijk heeft gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.