Akkerbouw

Nieuws 2059 x bekeken 2 reacties

Grasklaver als 'gesloten' groenbemester

Munnekezijl - Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) test op een proefveld in Munnekezijl groenbemesters voor meerdere gewassen.

Doel is een gesloten, biologische keten waarbij geen aanvoer van meststoffen nodig is. Dit project, Planty Organic, is een initiatief van telervereniging Biowad. Het proefveld beslaat 5 hectare met een rotatie van 1 op 6 (aardappelen, bloemkool, wortelen, zomertarwe en tweemaal grasklaver). Op de foto is te zien hoe het gehakselde klaver over het aardappelperceel wordt verspreid. "De klaver slaat de stikstof op in het gewas en als het afgemaaid wordt en over de aardappelen gaat, heeft dat een bemestende waarde", legt SPNA-onderzoeker Douwe Werkman uit. "Voorlopige monsters wijzen een stikstofwaarde van 2 tot 3 procent uit. Dat betekent dat we met 2 hectare grasklaver straks 3 hectare andere gewassen in een gesloten systeem kunnen bemesten. Bovendien is stikstofuitspoeling in de grond kleiner."

SPNA gaat niet alleen grasklaver als groenbemester testen. Ook erwten, bonen en andere vlinderbloemige bemesters staan op het programma.

Laatste reacties

  • schee022

    Met veel interesse heb ik het onderzoek gelezen en ben erg benieuwd naar de uitkomst. Tegelijkertijd vraag ik mij af wat de meerwaarde is van een gesloten systeem, wanneer we het mestoverschot en de afnemende beschikbaarheid van goede landbouwgrond in Nederland bekijken. De beschikbaarheid van hoogwaardige en toegespitste dierlijke meststoffen neemt door mestbewerking alleen maar toe. Het telen van de groenbemester vraagt om landbouwgrond, terwijl de mest in overvloed beschikbaar is. Naar mijn mening kunnen we de stikstof (en eiwitten) van de genoemde planten beter eerst benutten als vervangers van huidige eiwitbronnen als soja. Waar is de integraliteit tussen de verschillende sectoren binnen de landbouw?

  • John*

    voor 1,5 hectare gewas is bij een biologische teelt dus 2,5 hectare nodig. Alleen al voor de stikstof voorziening. En dan is het nog maar de vraag of de oogst gelijk blijft met een reguliere teelt. Hoe ziet het stukje fosfaat kringloop eruit?

Of registreer je om te kunnen reageren.