Akkerbouw

Nieuws 686 x bekeken

Atsma staat CO2 toe als ganzendoder

Den Haag - Staatssecretaris Joop Atsma heeft ontheffing gegeven voor het gebruik van CO2 als ganzendoder bij luchthaven Schiphol.

Op dit moment loopt een toelatingsprocedure bij de Europese Unie voor de toelating van het middel. Vooruitlopend daarop heeft Atsma voor de duur van twee maand een ontheffing verleend.

De maatregel van Atsma betekent dat nu de weg vrij is voor een provinciale ontheffing om ganzen met behulp van CO2 te doden bij het vliegveld. De bestriding van ganzen is nodig om het toenemende gevaar voor de burgerluchtvaart te beteugelen.

Behalve bejaging met behulp van CO2 worden ook andere maatregelen getroffen, die onder meer van boeren vergen dat ze hun gronden minder aantrekkelijk maken als fourageergebied voor ganzen. Een van de maatregelen is het snel onderwerken van graanresten na de oogst. Schiphol zal de kosten voor de boeren vergoeden. Volgens een in april van dit jaar ondertekend convenant is het de bedoeling dat volgend jaar alle betrokken akkerbouwers meedoen aan de versnelde onderwerking van graanresten. Het LEI van Wageningen UR zal onderzoeken welke kosten gemoeid gaan bij het versneld onderwerken van graanakkers. Tegelijk wordt gekeken naar alternatieve - voor ganzen onaantrekkelijke - gewassen, zoals olifantsgras.

Of registreer je om te kunnen reageren.