Akkerbouw

Nieuws

Test mineralenproject op vijf akkerbouwbedrijven

Den Haag - Vijf akkerbouwers gaan aan de slag met het Masterplan Mineralenmanagement (MMM).

De akkerbouwers nemen maatregelen op het bedrijf die een bijdrage leveren aan een beter mineralenmanagement. De bedrijven liggen verspreid over Nederland, zodat het project een regionale invulling krijgt.
Dit voorjaar worden de bedrijven geanalyseerd om na te gaan welke maatregelen een bijdrage leveren om de doelstelling van het MMM te halen. Tijdens het groeiseizoen krijgen de akkerbouwers begeleiding van deskundigen op het gebied van bodem, bemesting en teelten. De focus ligt vooral op maatregelen die positief zijn voor de mineralenbalans, maar nog niet algemeen worden toegepast in de akkerbouw.
Het MMM is een initiatief van LTO, NAV en het Productschap Akkerbouw. Het doel is dat de akkerbouw in 2030 emissieneutraal werkt zonder dat dit ten koste gaat van het rendement en de biodiversiteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.