Akkerbouw

Nieuws

Sclerotinia kan van buiten perceel komen

Wageningen - Ascosporen van de schimmelziekte Sclerotinia kunnen in grote mate op gewashoogte in de lucht voorkomen, zonder dat er paddenstoelen in de omgeving aanwezig zijn.

Dit betekent dat de sporendruk van buiten het perceel kan komen. Als dat zo is, zijn andere teeltmaatregelen nodig. Dit blijkt uit het eerste jaar onderzoek van PPO-agv en DLV Plant. In 2011 hebben het Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw onderzoek gefinancierd om te achterhalen of de sporendruk van Sclerotinia op een perceel afkomstig is van het eigen perceel of van naburige percelen. Dit is van belang om te achterhalen of teeltmaatregelen die gericht zijn op het tegengaan van sporenvorming op het eigen perceel perspectief hebben.
De schimmelziekte Sclerotinia, ook wel rattekeutelziekte genoemd, kan in veel verschillende gewassen in natte periodes flinke schade veroorzaken. Doel van het onderzoek is Sclerotinia beter beheersbaar te maken.
Er werden op locaties in Biddinghuizen, Noordoostpolder en Oostwaardhoeve een tot drie metingen na elkaar uitgevoerd. De onderzoekers maken onderscheid in onderzoek gericht op verlaging van de besmettingsdruk van sporen en onderzoek gericht op het verlagen van de infectiekans door het gewas te beschermen.
Om de sporendruk te verlagen moeten sporen van binnen en buiten het perceel worden aangepakt. Waar sporen vandaan komen en in hoeverre omstandigheden hierop van invloed zijn, is nog niet bekend. Dat zijn echter belangrijke factoren voor de effectiviteit van teeltmaatregelen. Als veel sporen van buiten komen, zijn maatregelen gericht op bescherming van het gewas tegen infectie belangrijker. De bescherming kan bestaan uit het toepassen van fungiciden en uit het verhogen van de plantweerstand.
Dacom heeft een beslissingsondersteunend systeem voor Sclerotinia ontwikkeld. Helemaal trefzeker is dit niet, blijkt uit dit onderzoek. Het model moet worden onderzocht en bijgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.