Akkerbouw

Nieuws 690 x bekeken laatste update:4 apr 2012

Opnieuw ontheffing voor drijfmest als stuifbestrijder

Den Haag – Het ministerie van landbouw geeft boeren met een Veenkoloniaal bouwplan in Groningen, Drenthe en Overijssel ontheffing voor bovengronds uitrijden van rundveedrijfmest, om hiermee stuifschade tegen te gaan.

De ontheffing geldt van 30 maart tot 1 juni. Door het aanleggen van een stuifdek moeten de jonge, niet ingezaaide planten beschermd worden tegen stuifschade die kan ontstaan door de huidige droogte.
De tijdelijke vrijstelling geldt alleen voor percelen waar al andere preventieve stuifwerende maatregelen zijn genomen, zoals het inzaaien van zomergerst of het bedekken van een perceel met cellulosepreparaat.
LTO diende vorige week een verzoek in bij de ministeries om drijfmest als stuifdek toe te staan, gezien de droogte en de aanwakkerende oostenwind.
Sinds 2010 is het gebruik van rundveedrijfmest als stuifdek niet meer toegestaan in het kader van het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het besluit werd genomen omdat er volgens het ministerie bevredigende alternatieven bestaan. Vorig jaar gaf het ministerie ook ontheffing om stuifschade te voorkomen.
Voor het eiland Texel geldt een ontheffing tot 2014, zodat de ondernemers daar met een passende oplossing kunnen komen tegen de stuifschade die logistiek passend is bij het eiland.
Dit voorjaar wordt op het proefbedrijf in Valthermond onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van niet eerder onderzochte alternatieven. De resultaten daarvan spelen een rol bij het al dan niet toestaan van rundveedrijfmest als stuifbestrijding na 2013.

Of registreer je om te kunnen reageren.