Akkerbouw

Nieuws 647 x bekeken

Arealen graan en oliezaden groeien fors in Canada

Winnipeg – De akkerbouwers in Canada zaaien dit jaar veel meer graan en oliehoudende zaden dan vorig jaar.

Het totale areaal akkerbouwgewassen groeit naar 28,4 miljoen hectare. Dat is 3,3 miljoen hectare meer dan in 2011.

Het statisch bureau Statcan heeft de eerste areaalprognose gepubliceerd op basis van enquêtes onder 13.400 akkerbouwers. Statcan verklaart de groei van het areaal ingezaaide gewassen doordat vorig voorjaar veel percelen door langdurige regen en overstromingen nooit zijn ingezaaid.
De enquête van Statcan toont aan dat Canada afstevent op een recordareaal koolzaad van 8,3 miljoen hectare. Dat is 8 procent meer dan vorig jaar. Het is het zesde achterenvolgende jaar dat het koolzaadareaal in Canada een record breekt.
Er wordt 13 procent meer tarwe aan de grond toevertrouwd. Het areaal groeit naar bijna 10 miljoen hectare. De akkerbouwers in Canada zaaien vooral meer harde tarwe. Dat maakt nu 21 procent uit van het totale tarweareaal.
Ook het maisareaal groeit. Statcan gaat uit van 1,5 miljoen hectare, 19 procent meer dan in 2011.
Het areaal sojabonen stijgt naar 1,6 miljoen hectare. Ook dit is een nieuw record voor Canada.
De groei van de arealen graan en oliehoudende gewassen gaat ten koste van de arealen erwten en bonen. Ook zaaien akkerbouwers dit voorjaar percelen in die een lagere opbrengst geven. Door de relatief hoge prijzen van graan en oliehoudende zaden kan dat toch rendabel zijn. Volgens Statcan krimpt het areaal braakliggende grond dit jaar met 68 procent naar 1,6 miljoen hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.