Akkerbouw

Nieuws

Alterra plaatst kanttekeningen bij vergroening EU-landbouwbeleid

Wageningen – Als akkerbouwers verplicht worden 7 procent van het areaal te gebruiken voor ecologische doelen, leidt dat tot een toename van insecten- en plantensoorten.

De zogeheten grondkwaliteit neemt echter nauwelijks toe en ook voor weidevogels zal de maatregel geen betekenis hebben. Dat concludeert onderzoeksbureau Alterra van Wageningen UR.
De Europese Commissie wil dat elke akkerbouwer in de EU vanaf 2014 7 procent van zijn areaal ecologisch bestemt, in ruil voor het ontvangen van een deel van de directe inkomenssteun. Alterra denkt dat de maatregel de groenblauwe dooradering van het landelijk gebied versterkt. Ook krijgen natuurlijke plaagbestrijdende insecten meer ruimte, wat, voor de akkerbouwer positief kan uitpakken.
Onderzoeker Anne van Doorn denkt dat de maatregel weinig invloed heeft op de grootste knelpunten voor de ”habitatkwaliteit”: verdroging en vermesting. Voor goed weidevogelbeheer is het volgens Van Doorn nodig dat 30 tot 60 procent van een gebied actief beheerd wordt. 7 procent is dus te weinig, al denkt Van Doorn dat een hoger percentage niet realistisch is.
Naast een basispremie komen akkerbouwers in aanmerking voor een vergroeningspremie, die Van Doorn schat op 135 euro per hectare. Dit is volgens haar voldoende om de opbrengstderving te dekken, maar niet de kosten van beheer. ”Het gevaar dreigt dat boeren niet actief gaan beheren, waardoor de natuur noch de boer profiteert van het Europese beleid.”
Voor een succesvolle uitwerking van het nieuwe beleid moet agrarisch land meerjarig of zelfs permanent uit productie worden genomen. De maatregelen zouden volgens Van Doorn ook niet alleen voor akkerbouwgronden maar ook voor permanent grasland moeten gelden. Tenslotte gaat wat Van Doorn betreft de vergroeningspremie omhoog.

Of registreer je om te kunnen reageren.