Akkerbouw

Nieuws

Nieuwe biotoets betrouwbare test voor M.chitwoodi’

Den Haag – Het onderzoeksinstituut PPO-WUR heeft een biotoets ontwikkeld voor het opsporen van het aaltje Meloidogyne chitwoodi. De biotoets kan door de akkerbouwer zelf worden uitgevoerd en is nauwkeuriger dan bestaande testen.

De toets is ontwikkeld door het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) samen met de Landelijke Chitwoodi Werkgroep. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Akkerbouw.
De biotoets houdt in dat een akkerbouwer een cementkuip vult met grond van een perceel waar hij een gewas wil telen dat gevoelig is voor het chitwoodi-aaltje, vertelt beleidsmedewerker Tjitse Bouwkamp van het productschap. ”Daarin plant de teler een aardappel. Die vormt de enige lokplant voor het aaltje in een beperkt leefgebied. Zo heb je een grote kans dat aanwezige aaltjes worden gevonden. Als het aaltje in de grond zit kan de akkerbouwer dat herkennen aan de knollen.”
De biotoets is geschikt voor alle gewassen die gevoelig zijn voor een aantasting door het aaltje. Meerjarig onderzoek wijst uit dat de biotoets gevoeliger is dan de gangbare detectiemethoden. Bouwkamp: ”Het kan betrouwbaar aantonen of er bijvoorbeeld risico’s zijn voor de pootgoedteelt op een bepaald perceel.”’

Of registreer je om te kunnen reageren.