Akkerbouw

Nieuws

KAVB peilt leden voor alternatief productschap

Hillegom - De bollentelersvereniging KAVB houdt een ledenpeiling over een vrijwillige bijdrage voor het uitvoeren van sectorale activiteiten.

Voorzitter Sjaak Langeslag hoopt dat de peiling na de zomer klaar is. “Dat zijn activiteiten als onderzoek en promotie die op vrijwillige basis worden gefinancierd. We doen dit niet uit onvrede met het Productschap Tuinbouw (PT) maar omdat we voorbereid willen zijn mochten de productschappen worden afgeschaft.”

Anthos heeft een verzoek ingediend bij minister Kamp van Sociale Zaken om de bollenhandel buiten de werkingssfeer van het PT te plaatsen. De minister vraagt advies aan de Sociaal Economische Raad. Volgens een woordvoerster van de SER gaat dit hele proces zeker een half jaar duren. “In beginsel worden dergelijke verzoeken positief benaderd. Het belangrijkste criterium is dat de sector goed te onderscheiden is van de overige sectoren om rechtsongelijkheid te voorkomen. Ook mogen geen noodzakelijke schakels wegvallen, want een productschap is een ketenorganisatie.”

De SER adviseerde sinds 2004 over veertien verzoeken voor een opting-out. Negen zijn positief beoordeeld en vijf negatief.

Of registreer je om te kunnen reageren.