Akkerbouw

Nieuws

Bollentelers willen meer vaste mest kunnen inzetten

Noordwijk – Bollentelers willen op de geestgronden in de kuststreek twee keer meer vaste dierlijke mest kunnen aanvoeren dan nu volgens de fosfaatnormen mag.

Die vaste mest is nodig om het organische stofgehalte in de grond weer op peil te brengen. Door het te lage gehalte komt de kwaliteit van de bollen in het geding.
”De hoeveelheid bollen en de kilo’s zijn niet het probleem. Door de schrale bodem bevatten steeds meer bloembollen te weinig voedingstoffen om in de winter goede bloemen te kunnen vormen. Door dat kwaliteitsprobleem dreigen er steeds meer problemen met de afzet van de bollen,” vertelt Martien Zandwijk, bestuurder van zowel LTO als branchevereniging KAVB.
Van nature hebben de geestgronden langs de kuststreek een laag organisch stofgehalte. ”Het gehalte is onder de 1 procent gedaald, terwijl we minimal 1,2 procent nodig hebben. Nu mogen we jaarlijks 70 kilo fosfaat per hectare aanvoeren, vergelijkbaar met 16 ton koemest. We willen graag naar het dubbele daarvan,” zegt Zandwijk.
De KAVB is in overleg met het ministerie van ELI over de kwestie. ”Het probleem is daar bekend. We hopen dat er ruimte komt om meer vaste dierlijke mest te gebruiken.”
De bollentelers gebruiken nu ook al veel compost en groenbemesters tegen de verschraling, maar dat is niet voldoende. ”We hopen dat de inspanningen om het fosfaatgehalte in veevoer te laten dalen ruimte gaat bieden, evenals projecten om fosfaat uit oppervlaktewater te halen. Maar dat levert pas over enkele jaren resultaten op.”

Of registreer je om te kunnen reageren.