Akkerbouw

Nieuws 278 x bekeken

PBL: mddelenbeleid werkt, maar niet genoeg

Den Haag - Het gewasbeschermingsmiddelenbeleid heeft de afgelopen tien jaar gezorgd voor een forse verlaging van de milieubelasting, maar de milieudoelen zijn niet gehaald.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een studie naar de effecten van de Nota Duurzame gewasbescherming. Het onderzoek wordt vandaag aangeboden aan de staatssecretarissen van landbouw en milieu, Henk Bleker en Joop Atsma.

De berekende milieubelasting door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is sinds 1998 met 85 procent gedaald. Doelstelling bij het invoeren van de nota was een reductie van 95 procent. Na 2004 stagneerde de daling. De daling werd vooral gerealiseerd in de open teelten, met 85 procent reductie. De milieubelasting vanuit de glastuinbouw daalde met 55 procent.
Uit het onderzoek blijkt dat bij de helft van de meetlocaties van oppervlaktewater nog een overschrijding van de concentratie gewasbeschermingsmiddelen wordt gemeten. Doelstelling was dat er geen overschrijdingen meer zouden zijn. De onderzoekers concluderen wel dat er 75 procent minder knelpunten zijn als het gaat om de kwaliteit van oppervlaktewater voor drinkwater. Hierbij was de doelstelling 95 procent.
Veel boeren en tuinders blijken zich niet te houden aan de regels. Ruim 40 procent van de akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers, bijna 50 procent van de fruittelers en de boomtelers en meer dan 85 procent van de sierteeltproducenten onder glas hebben niet toegelaten middelen in vooraad of gebruikt. Ongeveer 90 procent van de boeren en tuinders houden zich wel aan de teeltvrije zone, maar gebruik van driftreducerende doppen gebeurt in meer dan 40 procent van de gevallen niet of onvoldoende in de akkerbouw, boomteelt en fruitteelt.
De doelstellingen voor vermindering van residuen in voedsel zijn in de onderzoeksperiode ruimschoots gehaald. De doelen op het gebied van arbeidsveiligheid zijn niet gehaald. Te veel ondernemers en werknemers werken niet veilig genoeg met gewasbeschermingsmiddelen.
Ondanks dat de doelen niet gehaald zijn, verwacht hoofdonderzoeker Martha van Eerdt van PBL dat de doelen met het huidige beleid wel gehaald kunnen worden, zolang er extra beleidsaandacht is voor de knelpunten.

Of registreer je om te kunnen reageren.