Akkerbouw

Nieuws 616 x bekeken 1 reactie

Natuur en Milieu bereid om weer in te stappen in middelenconvenant

Den Haag – Stichting Natuur en Milieu is bereid om weer in te stappen in het Convenant Duurzame Gewasbeschermingsmiddelen. Voorwaarde is wel dat er concrete afspraken worden gemaakt om de laatste 10 procent reductie van de beoogde 95 procent minder milieuschade ook te realiseren.

Dat zegt Sijas Akkerman van SNM in reactie op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over de effecten van het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Hieruit blijkt dat de milieuschade door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 85 procent is gedaald. ”Het moet geen vrijblijvend praatclubje worden, we moeten wel harde afspraken maken, bijvoorbeeld om de vijf meest schadelijke middelen binnen drie jaar uit te faseren”, aldus Akkerman.
Het ministerie van landbouw geeft aan dat ze het beleidsplatform over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wil voortzetten, ook in de nieuwe Nota Duurzame gewasbeschermingsmiddelen. In het convenant onder leiding van Hans Alders zitten LTO, Nefyto, Vewin, Unie van Waterschappen, Plantum en Agrodis. SNM stapte eerder uit het convenant, maar zegt nu bereid te zijn weer mee te praten. Het ministerie zegt dat milieuorganisaties zeker welkom zijn om weer aan te sluiten. LTO onderschrijft dit. ”Maar alle organisaties die meepraten, moeten ook verantwoordelijkheid nemen en niet uitstappen aan het eind van het proces”, aldus LTO.
Natuur en Milieu reageert positief op de milieuwinst die geboekt is sinds 1998, ondanks dat de gestelde doelen voor verbetering van waterkwaliteit, ecologie en vermindering van milieuschade niet zijn gerealiseerd. SNM verwacht dat de gestelde milieudoelen wel gehaald kunnen worden, al zullen de laatste loodjes het zwaarst zijn. ”Daar is wel aanvullend beleid voor nodig”, zegt Akkerman. Hij pleit voor meer verbeteringen als het gaat om management. ”Met name in de fruitteelt wordt nog veel op basis van de kalender gespoten. Dit kan veel efficiënter door te kijken wanneer het nodig is om te spuiten en de dosis aan te passen aan de situatie”, legt Akkerman uit. Vergroten van de teeltvrijezone kan volgens Akkerman ook veel milieuwinst realiseren.  ”Dit hoeft economisch ook geen kostenpost te zijn voor de ondernemer, als de supermarkt de meerkosten vergoedt. We hebben het berekend, dit kost 2 eurocent per zakje spinazie.”
SNM verwacht dat de grootste stap is te maken door het uitfaseren van de meest schadelijke stoffen.

Eén reactie

  • info104

    Er word weer aanspraak gemaakt op de opbrengst van een ha. , er word aan de akkerranden een teeltvrije zone bedongen hierdoor word net als bij braakligging en groot deel van de beteelde oppervlakte uit de markt gehaald terwijl er meer grond moet komen om gewassen op te telen, als het niet is voor voedsel dan is het wel voor energie tbv. groenestroom, omdat de energie behoefte elke dag groter word, zie de bouw van de grote energiecentrale in Delfzijl.
    Tevens de percelen die gedraineerd zijn lozen via de drains blijvend reststoffen op het oppervlakte water zodat er geen enkel nut is om daar teeltvrije zones te handteren

Of registreer je om te kunnen reageren.