Akkerbouw

Nieuws

Lidstaten willen meer surplussuiker op voedingsmarkt

Brussel – Duitsland, Polen en Nederland willen dat de suikersector meer surplussuiker kan afzetten op de voedingsmarkt.

Lidstaten met gespecialiseerde raffinaderijen maar onvoldoende eigen suikerproductie, hebben tegen dit voorstel geprotesteerd in het Beheerscomité Suiker. Bulgarije, Roemenië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk zien liever dat er meer ruwe suiker in de EU komt via import, zodat de raffinaderijen dat kunnen verwerken.

Suikerproducenten mochten eind vorig jaar 400.000 ton surplussuiker verkopen als voedingssuiker tegen een heffing van 85 euro per ton. Normaal is de heffing 500 euro. Dit is interessant voor de producenten omdat voedingssuiker meer geld opbrengt dan industriële surplussuiker.

Daarnaast liet de Commissie 191.000 ton extra suiker toe in de EU via tenders tegen een verlaagde importheffing. Deze tenders zijn vorige maand stop gezet. Brussel vindt dat er genoeg suiker in de EU is.

Ierland, Letland en Slovenië hebben de Europese Commissie gevraagd of ze weer suiker mogen produceren. Volgens een woordvoerder van het Productschap Akkerbouw zijn de lidstaten in 2006 gestopt met de suikerproductie. ”Ze hebben hun suikerquota ingeleverd en daar een vergoeding voor ontvangen.”

De Commissie stelt dat de productie van suiker is toegestaan. Maar de suiker mag alleen worden afgezet in de chemische industrie of als grondstof voor bioethanol. De suiker mag niet worden verwerkt in voeding of worden geëxporteerd, zegt de woordvoerder. ”Dat maakt het onmogelijk om de productie te starten, want een suikerfabriek is een enorme investering. Deze landen geven het signaal af dat ze suiker te duur vinden. Als de suikerregeling niet wordt verlengd in september 2015, gaan ze weer suiker produceren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.