Akkerbouw

Nieuws

Knolkwaliteit matig in loods

Zo’n 15 tot 25 procent van de aardappelen in de aardappelloodsen in Nederland en België zijn van matig tot slechte kwaliteit. In vergelijking met andere jaren is dat veel.

Uit cijfers van het Vlaamse proefstation PCA en een belronde langs telersvereniging VTA, handelaren en fritesfabrikanten blijkt ook dat ruim driekwart van de aardappelen van vrij goede tot uitstekende kwaliteit is.

Boerderij bezocht telers in België en Nederland om de kwaliteit van de aardappelen in ogenschouw te nemen. Bacterieziek en kiem komen dit seizoen veel voor, blijkt uit de rondgang.

Mark Zuidhof, potato manager Holland bij McCain, merkt op dat nu wel meer rotte knollen worden gevonden dan normaal. Dat heeft tot nu echter weinig gevolgen, omdat de meeste probleempartijen intussen zijn afgeleverd.

Eind november hield PCA een enquête: 37 procent van de ondervraagde Belgische telers zei niet gerust te zijn over de aardappelen in de bewaring. 12 procent gaf aan ernstige bewaarproblemen te hebben. Inmiddels zijn de slechtste partijen geruimd en lijken de problemen gestabiliseerd, zeggen PCA-onderzoeker Ilse Eeckhout en voorzitter handelscommissie Meeuw de Bruijne van de VTA.

Hoeveel partijen op dit moment van mindere kwaliteit zijn, kunnen beiden nog niet zeggen.
Deze week volgt een nieuwe enquête van PCA onder Belgische telers, waarvan de resultaten half februari bekend worden. Ook telersvereniging VTA komt half februari met haar bevindingen over de kwaliteit van aardappelen in de Nederlandse bewaringen.

Kieming
Kieming van de aardappelen is een punt van aandacht. Het najaar was relatief warm, waardoor partijen vroeg zijn losgekomen. De hogere buitentemperaturen lijken voorlopig van de baan, zodat telers de aardappelen op de ideale temperatuur kunnen bewaren. De kans bestaat dat hij de partijen vervroegd moet afleveren.

Rot- en kiemvrije partijen worden schaarser. Of dit leidt tot een prijsstijging aan het einde van het seizoen, hangt af van de hoeveelheid kwalitatieve goede grondstof en het moment van beschikbaarheid van vroege aardappelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.