Akkerbouw

Nieuws

Zweden mikt op boost voor wintertarweopbrengst

Stockholm - Stagnerende hectareopbrengsten in de wintertarweteelt in Zweden leiden tot een breed opgezet project met als doel om de opbrengsten de komende tien jaar met 20 procent op te krikken.

Over die doelstelling zijn boerenfederatie LRF, het landbouwonderzoek en de graanhandelssector het eens geworden. Bij het project zijn niet alleen onderzoekers betrokken, maar ook bedrijfsadviseurs en andere deskundigen. Volgens LRF bestaat er een grote behoefte aan om de bestaande kennis bij elkaar te brengen om hiaten te kunnen identificeren voordat er aan nieuw onderzoek wordt begonnen.

Zweden oogstte afgelopen seizoen 6,81 ton wintertarwe per hectare. Het gemiddelde van de voorafgaande vijf jaar is 6,1 ton. In de jaren 2010 en 2011 werd minder dan 6 ton geoogst. Begin jaren ’60 schommelde de hectareopbrengst tussen de ruim 3 ton en krap 4 ton. De totale wintertarweoogst kwam dit jaar uit op 1,95 miljoen ton. Dat komt in grote lijnen overeen met het vijfjarig gemiddelde van krap 2 miljoen ton.

Of registreer je om te kunnen reageren.