Akkerbouw

Nieuws

VTA: minder uien in opslag

Noordhoek – Er liggen minder uien in opslag dan vorig jaar. De hoeveelheid uien in opslag is ongeveer gelijk aan het vijfjaarlijks gemiddelde. Dat meldt de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) op basis van een voorraadinventarisatie met als peildatum 1 december.

De vaste groep ondervraagde telers teelden dit jaar 5 procent minder uien dan vorig jaar. Het centraal bureau voor de statistiek gaat uit van een areaalkrimp van 10 procent. Volgens VTA wordt dit verschil veroorzaakt doordat de VTA-leden een vrij vast uienareaal telen en niet tot de gelegenheidstelers behoren.

De gemiddelde netto-opbrengst bedraagt 68 ton per hectare. Dat is iets meer dan vorig jaar. Door de areaalkrimp daalt de totale uienproductie met 1,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Op de peildatum lag nog 72 procent van de totale netto-oogst in opslag. Dit is iets minder dan vorig jaar. Van de uien in opslag was nog 78 procent vrij te verkopen. De telers verwachten dat de tarra uitkomt op 9 procent.

VTA inventariseert drie keer per seizoen de uienvoorraad: in december, februari en april.

Of registreer je om te kunnen reageren.