Akkerbouw

Nieuws 1038 x bekeken

VTA: amper een kwart van de aardappelvoorraad nog vrij

Noordhoek – De aardappeloogst 2012 is bij leden van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) een achtste kleiner uitgevallen dan vorig jaar. Van de oogst is inmiddels al meer volume afgeleverd dan destijds.

Er is verhoudingsgewijs dan ook aanzienlijk minder vrij verkoopbaar van de restvoorraad bij de telers: medio november 24 procent, tegen 30 procent vorig jaar. Dat blijkt uit de  jaarlijks uitgevoerde novemberpeiling van VTA onder een representatieve groep van 250 aardappelen telende leden. Bureau Aardappelmarkt Informatie meldde eerder in november dat van de voorraad bij telers nog 58 procent vrij verkoopbaar zou zijn. VTA verstaat onder vrij verkoopbaar: zonder enige verplichting, afspraak of wat dan ook te verkopen.

De terugval in de oogst van de VTA-leden is voor een deel het gevolg van areaalverkleining, om precies te zijn 7 procent. Daarnaast is de opbrengst per hectare met gemiddeld 5,5 procent teruggelopen. Opvallend is de enorme variatie wat dat betreft. VTA meldt voor deze oogst opbrengsten van 39 tot 72 ton per hectare.

Gemiddeld is het areaal van de VTA-aardappeltelers groter dan de landelijke doorsnee. Verder zijn deze grotere aardappeltelers meer op bewaren ingesteld. Vandaar de relatief late berichtgeving dit jaar. Er zijn in vooral het zuidwesten van Nederland de nodige percelen met de grootst mogelijke moeite gerooid. Bij het huidige prijspeil is het de moeite waard geweest om ook de laatste aardappelen te oogsten. De laat gerooide aardappelen geven meer werk in de opslag (drogen e.d.). Het is nog onduidelijk hoe dit zich gaat manifesteren in de uiteindelijke tarrapercentages.

Of registreer je om te kunnen reageren.