Akkerbouw

Nieuws

LEI: goed jaar voor akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers

Den Haag - Met akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven gaat het goed, zo blijkt uit de jaarlijkse ramingen van LEI Wageningen UR. In de bloembollensector daalt het inkomen.

Akkerbouwbedrijven realiseren dit jaar een opbrengststijging van gemiddeld 25 procent. Dit komt vooral door de prijsstijging van consumptieaardappelen. Het totale geraamde inkomen van een akkerbouwbedrijf ligt, net als in recordjaar 2010, op ruim 100.000 euro. De kostenstijging blijft beperkt tot enkele procenten. Door de inkomensstijging worden voor 2012 nauwelijks liquiditeitsproblemen verwacht in de akkerbouwsector.

Het Nederlandse akkerbouwareaal daalde in 2012 nog sterker dan het jaar ervoor, naar 521.000 hectare (min 15.000 hectare). Het tarweareaal is ongeveer gelijk gebleven aan 2011. De arealen uien en aardappelen waren flink gedaald na het financieel slechte jaar 2011. Alleen de graanproductie per hectare was in 2012 toegenomen, bij de andere gewassen juist niet.

In de vollegrondsgroentesector is duidelijk dat de prijzen goed zijn door een matige en geleidelijke aanvoer. De productie per hectare was over het algemeen 5 procent lager dan in 2011, door het koele en natte weer. Dit leidde tot een prijsstijging van ongeveer 7 procent. Het kostenniveau is met 1 procent gestegen. Hierdoor boeken deze ondernemers goede resultaten; het inkomen van groentetelers komt boven modaal uit.

De financiële opbrengst per hectare bloembollen is in 2012 met bijna 5 procent gedaald. Dat komt vooral door de kleinere oogst. Door schaalvergroting blijft dit effect op bedrijfsniveau beperkt tot ongeveer 2 procent. De kostenstijging per hectare blijft gelijk op 0,3 procent. De bedrijfsresultaten zijn lager dan voorgaande jaren, maar nog altijd positief.

Of registreer je om te kunnen reageren.