Akkerbouw

Nieuws laatste update:13 feb 2013

Onderzoek naar nieuwe keten voor koolzaad

Wageningen - Verschillende partijen gaan de mogelijkheden onderzoeken voor een nieuwe keten voor het telen en verwerken van koolzaad in Nederland. De ontwikkeling hiervan moet leiden tot een hoger saldo voor telers en tegelijkertijd tot nieuwe bedrijvigheid op het platteland.

LEI Wageningen UR, de leerstoel Biobased Commodity Chemicals van Wageningen Universiteit, Solar Oil Systems en HeeCon Business Development gaan hiernaar een haalbaarheidsstudie doen.

Eén van de onderzoekspunten is samenwerking van akkerbouw- en melkveebedrijven in coöperatief verband. Het gaat vooral om het productieverhogende effect van koolzaad als wisselteeltgewas op tarwe en mais. Verder wordt bekeken of puur plantaardige olie uit koolzaad als alternatief kan dienen voor rode diesel. Ook allerlei andere potentiële innovaties worden onderzocht.

Op 22 november wordt het plan gelanceerd in het Friese Noordwolde. Over een half jaar worden de resultaten van de haalbaarheidsstudie bekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.