Akkerbouw

Nieuws 17 reacties

Kwaliteitsplan moet bodemvruchtbaarheid behouden

Nijkerk - Er moet een integraal Bodemkwaliteitsplan komen om in de toekomst de bodemvruchtbaarheid te behouden. Daarvoor pleitte PPO onderzoeker Leendert Molendijk tijdens een bijeenkomst van het Masterplan Mineralenmanagement (MMM).

De organischestofvoorziening in de akkerbouw is één van de belangrijkste knelpunten bij het in stand houden van de bodemkwaliteit, bleek tijdens de bijeenkomst. Gezien de complexiteit van de bodemgezondheid, waarin organische stof maar één van de onderdelen is, pleit Molendijk voor het ontwikkelen van een bodemkwaliteitsplan waarin alle factoren die invloed hebben op de bodemgezondheid meegenomen worden. De bouwstenen voor een integraal bodemkwaliteitsplan zijn aanwezig. Het is alleen een kwestie van koppelen en interpreteren van gegevens.

Een bodemkwaliteitsplan geeft een teler handvatten om de bodemkwaliteit te verbeteren en bemesting en gewasbescherming doelmatig in te zetten. Bovendien geeft zo’n plan inzicht over de geschiktheid van percelen voor een bepaald teeltdoel, dat voorkomt verrassingen tijdens teelt of oogst. Het idee is om tot een programma te komen dat, net als Nemadecide voor aaltjes doet, effecten van alle handelingen die effect hebben op de bodemgezondheid binnen het hele bouwplan doorrekent.

Laatste reacties

 • Mels

  Mogen we niet gewoon wat meer mest gebruiken,uiteraard wel dierlijke en geen extra kunstmest,lossen we gelijk een deel van het mestprobleem op en de bodemvruchtbaarheid gaat ook gelijk omhoog,wel bovengronds natuurlijk zodat er op een meer natuurlijke manier de mest vrij komt??????? zal wel niet gebeuren,veel te simpel.

 • agratax2

  Meis meer mest kan het verlies van organische stof door ons intensieve bouwplan niet opvangen. Daar komt bij dat we in het huidige bouwplan met veel rooivruchten bepaalde micro organismen en aaltjes de gelegenheid geven zich explosief te vermeerderen en tevens roeien we positieve micro organismen uit omdat ze niet gedijen onder het intensieve grond gebruik. Zo lang we de bodem geen rust geven door graan of grasteelt en niet voldoende tijd hebben om en opbrengst aan organische bemesting te maken, zal de bodemstructuur achteruit hollen. Hoorde net dat in Amerika boeren 60 % organisch materiaal moeten achterlaten op het land na de (graan)oogst, dit alles op de structuur en het waterbergend vermogen te verbeteren. Industriële landbouw, waarbij alles gericht is op snel, veel en groot, is dus niet de oplossing gebleken en nu terug naar de tijd van een bouwplan met verschillende gewassen met ieder hun eigen ziekten en plagen en geen of voldoende tijd voor de teelt van een volwaardige groenbemester. Jonge boeren zul nog eens de boeken van opa erbij moeten halen om te zien wat die ouwe deed om zijn grond goed te houden of nog beter te maken.

 • politiek

  Met aandacht volg ik de laatste tijd de inhoudelijke reacties van agratax1. Leerzaam en ruimdenkend. Niet gaat het inderdaad over het aantal euro,s wat je volgend jaar op die grond kan verdienen met de juiste kwaliteit en kwantiteit maar het zit het met de juiste kwaliteit en kwantitet de komende decenia

 • Bison

  Ja politiek die domme boertjes die weten wel hoe het eigenlijk moet.Roofbouw plegen is kort gein en daarna langdurig pijn.
  Vertel dat maar aan je politieke vriendjes,...niet dat het wat helpen zal.

 • framboos@kpnmail.nl

  We weten allemaal dat we met de nieuwe mestregels eigenlijk te weinig nutrienten aan de bodem toevoegen in verhouding tot de afvoer. Als je zuinig met de grond omgaat, voldoende organische resten achterlaat op de akker en een ruim bouwplan hanteert ben je al een heel eind op dreef. het is natuurlijk van de zotte dat je maar een bepaald percentage van je N in de vorm van dierlijke mest mag geven. deze mest levert veel meer aan de bodem als alleen maar NPK, een heleboel spore elementen die onmisbaar zijn. Nu zal je extra N in de vorm van kunstmest moeten toedienen om genoeg N aan je gewas te geven voor acceptabele opbrengsten. Wat Mels beweert is gewoon bot door de bocht. Die tijd is nou eenmaal voorbij. daar moet je als gezond agrarier niet meer over willen praten.

 • Ron Green

  Goed gezegd agratax1. Maar waarom zijn opa's boeken niet meer in gebruik?
  Heeft hij destijds het verkeerde geleerd en weten we het nu allemaal beter?
  De afname van de bodemvruchtbaarheid laat zien dat we maar stumpers zijn hoe we nu de bodem verzorgen. Alleen maar willen oogsten en niks teruggeven. Dus Roofbouw plegen. Misschien wel net zo erg als het kappen van de regenwouden. En daar wordt al lang tegen geprotesteerd (met of zonder effect).

 • ronald73

  En, hebben jullie opa's boeken ooit wel eens gelezen? Dan hoeft men hier weinig meer uit te leggen.

 • Mels

  Agratax en framboos,gelukkig ben ik zo oud dat ik opa`s wijsheden nog heb mogen aanhoren en niet uit boeken hoef te halen.Mijn reactie lijkt bot en kort door de bocht maar met meer mesy gaat het natuurlijk om compost en vaste mest of dikke fractie van drijfmest.In de tijd voor de kunstmest werden op de kleigronden al hogere opbrengsten behaald dan op de lichteere zanderige gronden simpelweg omdat daar een groot deel van de spore elementen ontbraken,de kunstmest kon dit verbloemen.Nu men minder kunstmest mag gebruiken komen dit soort natuurlijke problemen weer boven.Natuurlijk is simpel meer stront,want dat lazen jullie,niet de manier maar er zal duidelijk meer en slimmer bemest moeten worden omdat we in NL anders onze normaal gesproken hoge opbrengsten niet(meer) halen.Het kan natuurlijk niet zo zijn dat als je een groenbemester wilt zaaien die je broodnodig bent voor herstel van je grond met humus en waterafvoer je geen Nruimte meer hebt om deze te kunnen laten slagen.De bijl hakt dan aan twee kanten lijkt mij.

 • agratax2

  Ron Green. Opa 's boeken zijn nog wel te gebruiken, maar de scholen hebben nieuwe lesboeken, met mooie glimmende trekkers en opa had een man met zaaibak voor de buik. Het ergste is dat de economie en de politiek de boeren niet de kans geeft met hun korte termijn denken. Daar komt bij dat als de trekker van 80 pk te klein is omdat de grondbewerking zwaarder gaat door structuurbederf nemen we een zwaardere trekker en verstoken eenvoudig wat meer diesel per ton geoogst product. Om de loonkosten te drukken en de opbrengst per man te verhogen, investeren we in structuur vijandige lomp zware machines. Hiermee zijn de uren per ton product gedaald, maar de bankkosten en brandstof kosten als mede de CO2 uitstoot enorm toegenomen. om nog maar niet te spreken over de ontvolking van het platteland met alle bijkomende sociale problemen. het dus de vraag of opa's methode zoveel duurder zou zijn dan de huidige als we alle negatieven in geld gaan uitdrukken.

 • minasblunders1

  Jullie dwalen veel te veel af van het werkelijke probleem. De achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid ligt gewoon aan de mestwet, precies zoals Mels zegt. In de mestwet worden anorganische en organische mineralen bij elkaar opgeteld en afgetrokken alsof ze precies hetzelfde zijn. Daardoor bouwen intensieve bedrijven enorme saldi op en worden de tekorten op extensieve bedrijven (zowel veehouderij als akkerbouw) steeds groter. Wonderlijk hoe men het voor elkaar krijgt om eerst een paar miljard te verspillen aan deze onzin om vervolgens weer vrachten geld over de balk te gooien om de volgende lichting stropdassen zonder enige kennis van zaken aan de gang te zetten om dit gecreëerde probleem 'op te lossen'. Wat uiteraard op deze manier niet gaat lukken! Kennelijk zijn de financiële problemen in dit land nog niet groot genoeg.

 • Mels

  Minasblunders,inderdaad zijn de finaciele problemen nog niet groot genoeg,men praat over armoe door een telefoon van 450 euri,nee was gratis bij een abonnement,oja ff vergeten.De EU heeft ons hoogproductieve NL opgezadeld met maatregelen die veel te krap zijn voor de akker/tuinbouw en melkveehouderij,dat er ruim kunstmest gebruikt werd zal ik niet ontkennen maar we zijn nu simpelweg te ver naar beneden door geschoten.Hoe nu verder?Erg eenvoudig,men verplicht eenieder tot het bij houden van het kunstmest en mest gebruik wat nu ook al aan de orde is.Wie geen kunstmest gebruikt maar zijn bemestingsplan weet in te vullen met welke vormen van dierlijke mest mag 10% meer N en P gebruiken dan uit de vorm van kunstmest.aflopend naar 0% als je aanvult met kunstmest(laat de stropdassen het plan maar verder uitwerken),zijn we gelijk van 2 problemen verlost,gewasgezondheid en bodemvruchtbaarheid wordt sterk verbeterd en het mestprobleem wordt opgelost.Er zijn namelijk nog heel veel boeren die kunstmest bestellen omdat dat nog niet duur genoeg is.

 • Mels

  Helaas zal de raad van wijze zakkenvullers in Brussel het niet goedkeuren omdat ze dan een van hun stokken die de boeren knap moeten houden kwijt zijn.

 • agratax2

  minasblunders1. Dat mest goed is voor het land bestrijd ik niet. Helaas kun je met drijfmest nooit het verlies aan organisch materiaal opvangen, als je de grond niet wilt vergiftigen met te veel aan mineralen. De afbraak is bij ons huidige bouwplan (veel rooivruchten) en bodembewerking (diepe bodembewerking en kerende bodembewerking) vele malen hoger dan door aanvoer uit mest of compost mogelijk is.

 • palmkes55

  Onlangs kwam ik bij een boer. Hij ging zijn stalmest wegdoen en er drijfmest voor in de plaats laten komen. Uiteraard heb ik gezegd dat hij verkeerd bezig was, de mestwet verplichtte hem ertoe was zijn antwoord...
  Totaal verkeerd in minas: het is niet de gemeten hoeveelheid (fosfor) maar de wateroplosbare en voor de plant beschikbare (fosfor) die als criterium zou moeten tellen.

 • Mels

  Ja palmke maar dat uitleggen is als aan een aap vertellen dat ie geen bananen lust..........

 • theorikyreintjes1

  Meteen stoppen met roofbouw, geven wat het gewas nodig heeft! Er is organische mest voldoende, maak daar in godsnaam gebruik van! Nu wordt er alleen maar misbruik van gemaakt! Dit heeft grote problemen, de grond wordt onvruchtbaar en het geld troomt de landbouw uit. Conclusie, arme grond arme boer! Dit over duurzaam gesproken!!!

 • jan10

  Het grote probleem is dat er aan onze gewassen niets verdient word. Vroeger had opa 80% maaigewassen en nu hebben we 80% rooigewassen,dit alles omdat de producten te weinig opleveren en de kosten de pan uitrijzen.Door mechanisatie is het ook mogelijk met 1man meer te doen dan vroeger met 5.Als het graan weer eens wat meer opzou brengen (je ziet nu al wat gebeuren)word dit meer geteeld en is zodoende beter voor het land. Hopen dus dat het graan nog wat meer opgaat brengen.Bison zijn uitspraak is verder ook raak.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.