Akkerbouw

Nieuws 649 x bekeken

Samenwerking Provincie Zeeland en Wageningen UR

Goes – De provincie Zeeland gaat voor het opzetten van projecten met groene grondstoffen samenwerken met Wageningen UR. Doel is het vergroten van de bedrijvigheid in wat wel de “biobased economy” wordt genoemd. De twee partijen ondertekenden op het Biobased Delta congres een overeenkomst.

De betrokken partijen willen zich in hun samenwerking onder meer richten op teelt, oogst en zo volledig mogelijke benutting van de waarde van akkerbouwgewassen en aquatische biomassa zoals micro-algen en wieren. Verwaarding van biomassa is volgens de provincie een belangrijk begrip dat slaat op het volledig gebruik van de plant, van de vrucht tot en met het loof en de wortel, en die om te zetten in economische waarde.
Zo kunnen bijvoorbeeld groene grondstoffen gebruikt worden in de bulkchemie voor de productie van kunststoffen, coatings en bouwmaterialen. Wageningen UR werkt via een groot internationaal netwerk samen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het brede gebied van groene grondstoffen.
De samenwerking bouwt voort op de landelijke aanpak via de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). In dat kader hebben bedrijven in de regio samen met Wageningen UR verschillende projecten ingediend bij de TKI Agri en Food. Zo is er een project waarbij bio-grondstoffen worden ontwikkeld voor PET-flessen en wordt gewerkt aan kleinschalige bio-raffinage waarbij op de akker de eerste scheiding in bruikbare componenten plaats vindt. De benodigde voedingsstoffen voor de bodem gaan meteen terug de akker op.

Of registreer je om te kunnen reageren.