Akkerbouw

Nieuws 1687 x bekeken

'Mesthandel zal meer vraaggestuurd worden'

Den Haag - Met de ingang van het nieuwe mestbeleid zullen nieuwe relaties ontstaan en zal de mestmarkt meer vraaggestuurd gaan worden vanuit de akkerbouw. Dat verwacht Jaap Haanstra, voorzitter van de vakgroep akkerbouw van LTO Nederland.

De mesthandel gaat op de schop, als het aan het kabinet ligt. Volgens de planning van het kabinet gaat per 1 januari 2013 het nieuwe mestbeleid in en worden veehouders en akkerbouwers zelf verantwoordelijk voor de afzet en aanwending van mest.

“Er zullen nieuwe relaties ontstaan tussen veehouders en akkerbouwers. Dat is goed. De mestdistributeurs zullen een rol blijven houden”, zegt Haanstra. Hij verwacht dat zij voornamelijk het transport en uitrijden voor hun rekening blijven nemen. De mesthandelaren zullen veehouders en akkerbouwers aan elkaar gaan koppelen. “Ze worden een soort makelaar. De markt is nu heel aanbodgericht, maar zal meer vraaggericht gestuurd gaan worden vanuit de akkerbouw.”

Klaas Hoekstra, bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vereniging (NAV) noemt het nieuwe voorgestelde mestbeleid eveneens gunstig voor zijn sector. “In de gebieden waar akkerbouwers en veehouders dicht op elkaar zitten, kan veel efficiënter gewerkt gaan worden met mest. Vooral in het voorjaar als de druk om mest uit te rijden het grootst is, verwacht ik veel voordelen.”

De akkerbouwer kan direct de mest laten aanwenden uit de put van zijn buurman. Dat scheelt in de kosten en verhoogt de transparantie. Voordeel is ook dat de akkerbouwer weet waar de mest vandaan komt en rechtstreeks afspraken kan maken met de veehouder over de kwaliteit van de mest. “De loonwerkers zullen nog wel ingehuurd worden voor het vervoer en uitrijden van de mest. Zij zullen meer logistiek dienstverlener worden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.