Akkerbouw

Nieuws 4 reacties

Verplichte mestverwerking bij mineralenoverschot op elk veebedrijf

Den Haag – Alle veebedrijven met een mineralenoverschot op bedrijfsniveau worden verplicht om mest te gaan verwerken of te exporteren. Dat blijkt uit het voorstel voor het nieuwe mestbeleid van staatssecretaris Henk Bleker van landbouw. worden verplicht om mest te gaan verwerken of te exporteren.

Bij deze verplichte mestverwerking wordt geen onderscheid gemaakt tussen diersoorten. De mate van mestverwerking hangt af van de diersoort en de regio waar een bedrijf zich bevindt. In de overschotsgebieden zal het verplichte percentage mestverwerking hoger zijn dan in niet-overschotsgebieden. Het verplichte percentage mestverwerking varieert in eerste instantie tussen 10, 20 en 30 procent. De mestverwerking moet gebeuren bij een gecertificeerde mestverwerker. Dat kan op bedrijfsniveau of bij een centrale mestverwerking.

Bedrijven die ervoor kiezen om hun bedrijfsmineralenoverschot te exporteren, moeten het totale overschot exporteren. Ze krijgen dan ontheffing voor de verplichte mestverwerking. ”Ondernemerschap krijgt de ruimte. Wij gaan niet regelen hoeveel dieren iemand mag houden. Maar dan moet de veehouder wel zorgen voor verantwoorde mestafzet”, aldus Bleker. Veehouders moeten daarvoor bij de gecombineerde opgave kunnen aantonen waar de mest het komende seizoen naar toe gaat, aan de hand van mestafzetcertificaten. ’Hiermee is de lastminute-mestafzet voortaan voorbij”, aldus Bleker.

Het ministerie blijft zich in Brussel inzetten om producten uit verwerkte mest in te kunnen zetten als kunstmestvervanger. ”Nederland moet hierin een gidsland worden”, aldus ZLTO-voorzitter Hans Huijbers. Brussel staat tot nu toe wel pilots met mineralenconcentraten toe, maar een generieke toelating is er nog niet.

Het derde spoor van het nieuwe mestbeleid is verlaging van het fosfaat- en stikstofgehalte in veevoer om hiermee overschrijding van het nationale mestproductieplafond tegen te gaan. Op dit moment wordt het productieplafond van 170 miljoen kilo fosfaat moeizaam gehaald, terwijl dit plafond op termijn ook nog zal dalen naar 120 miljoen kilo fosfaat. ”De melkveehouderij worden afspraken gemaakt tussen de zuivelsector en de veevoersector over de gehalten en in de varkenshouderij is er al een verordening van het Productschap Diervoer van kracht. ”Als de doelstelling op basis van de inzet van de sector niet binnen twee jaar wordt gehaald, zullen we dit wettelijk gaan opleggen. Het is geen vrijblijvende operatie”, aldus Bleker
Voor akkerbouwers hebben de nieuwe voorstellen weinig directe gevolgen. Het systeem van gebruiksnormen blijft behouden.

Bleker wil met zijn plannen de mestproblematiek vlot trekken. ”We moeten met mest uit de probleemhoek komen. Het probleem van het mestbeleid achtervolgt ons al jaren en is erg negatief voor het imago van de sector. Mest moet weer een normale geur krijgen”, aldus Bleker.

Met het huidige voorstel voorziet Bleker dat de druk op de mestmarkt afneemt en dat er een stimulans wordt gegeven aan een nieuwe economische activiteit: mestverwerking. ”Ik besef dat de doelstellingen heel pittig zijn, vooral voor de varkenshouderij. Maar het draagt bij om de sector uit de probleemhoek te halen”, aldus Bleker.

LTO Nederland en de NVV staan achter de plannen van Bleker, ook al brengt het beleid grote kosten met zich mee. De belangenorganisaties benadrukken dat er iets moet gebeuren. ”Als we zo door gaan, kost het ook heel veel geld”, aldus Huijbers. Ook Wyno Zwanenburg benadrukt dat er iets moet gebeuren. ”Het is een vervelend moment om de slag te maken, maar het vliegwiel moet op gang worden gebracht.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ok, komt het dierrechten systeem dus te vervallen........

 • no-profile-image

  Jozefh

  Gelukkig wel............

 • no-profile-image

  En ze komen weer terug, er moet eerst betaalbare mestverwerking uitgevonden worden incl grootschalige afzet want dat word het 2 probleem

 • no-profile-image

  Niels Lentjes heeft voorlopig wel weer even werk....

Of registreer je om te kunnen reageren.