Akkerbouw

Nieuws

Onderzoek naar effect middelen op omwonenden

Den Haag – De Gezondheidsraad vindt het zeer nuttig dat er een onderzoek komt naar blootstelling van bewoners aan gewasbeschermingsmiddelen.

Dat heeft de raad laten weten in een brief aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI), dat in april om advies had gevraagd over dit onderwerp. Het ministerie deed dit verzoek naar aanleiding van een uitzending van Zembla in januari van dit jaar, waar aan de bel getrokken werd over het toepassen van beschermingsmiddelen in de bloembollenteelt.

Uit eerder onderzoek van de Gezondheidsraad zou zijn gebleken dat ’door verwaaiing en verdamping’ veel landbouwmiddelen in de lucht terechtkomt, concludeerde Zembla bij die uitzending. Volgens de brief van het ministerie is het risico van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden niet meegenomen in de toelatingsbeoordeling van een middel. Op Europees niveau wordt inmiddels wel gekeken naar eventuele risico’s, aldus ELI.

Ook bestaan er bij groepen van omwonenden zorgen, behalve bij akkerpercelen zou dat ook gaan om risico’s in kassengebieden, waar gewasbescherming wordt toegepast. ”Meetgegevens over de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen zijn schaars”, aldus de Gezondheidsraad in een reactie op de adviesaanvraag. ”Om eventuele gezondheidseffecten bij omwonenden aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te kunnen relateren, is nadere kennis van de blootstelling onontbeerlijk.”

De raad acht blootstellingsonderzoek onder omwonenden ’zeker nuttig’, temeer omdat onderzoeksgegevens uit het buitenland niet ’zonder meer te vertalen zijn naar de Nederlandse situatie’.

Het onderzoek zal zich in eerste instantie moeten richten op de mate blootstelling, voordat er gekeken kan worden naar eventuele gezondheidseffecten, waar in de uitzending van Zembla voor was gepleit. De Gezondheidsraad hoopt in de loop van 2012 een definitief advies uit te kunnen uitbrengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.