Akkerbouw

Nieuws 862 x bekeken

Meer bloemkool uit Oost-Europa

Brugge – In 2016 is het areaal bloemkool in Europa 5 procent groter dan nu. De uitbreiding komt vrijwel helemaal uit Oost-Europa. Dat zei internationaal areamanager bij zaadbedrijf Syngenta Marc Smetryns donderdag op een internationaal koolcongres in Brugge.

In een areaalanalyse maakte Smetryns duidelijk dat de bloemkoolproductie vooral in de Oekraïne sterk toeneemt. Het verwachte groeipercentage is 113 procent. Bloemkool is er nog relatief onbekend en heeft het imago van een luxe groente, in tegenstelling tot sluitkool.

In Rusland wordt zo’n 15 procent meer bloemkool verwacht. Daarbij moet worden aangetekend dat de oppervlakte bloemkool in Oost-Europa met zo’n 19.000 hectare beperkt is in vergelijking met dat in West-Europa. Hier staat momenteel bijna 44.000 hectare, voor het overgrote deel in Frankrijk (20.000 hectare) en in het Verenigd Koninkrijk ( 10.000 hectare). Voor deze twee landen wordt de komende vijf jaar een areaalafname verwacht van respectievelijk 2 en 4 procent.

De concurrentie voor bloemkool komt vooral van broccoli, met een stijgende consumptie in vrijwel alle Europese landen (inclusief Oost-Europa). Met name het bereidingsgemak van broccoli vormt een belangrijke reden, aldus Smetryns.

Over heel Europa, nu met 61.200 hectare broccoli, wordt de komende vijf jaar een kleine uitbreiding van 1 procent van het areaal verwacht. In Zuidoost-Europa, met 36.600 hectare, neemt de oppervlakte met circa 5 procent af. Daar tegenover staat een stevige uitbreiding in de noordwestelijke teeltregio van 10 procent (nu 17.700 hectare).

Vooral in Nederland, en in mindere mate in België, wordt een sterke groei voorzien van 21 procent op 3.400 hectare nu. Dat geldt ook voor Scandinavië (een groei van 20 procent op een areaal van 960 hectare). Frankrijk, met 2.300 hectare, heeft juiste een gevoelige aderlating achter de rug, door de verschuiving van de industrieteelt naar Polen. De komende vijf jaar blijft het Franse areaal stabiel, is de verwachting. Analoog aan de ontwikkeling bij bloemkool wordt in de Oekraïne –nu met 400 hectare broccoli – gerekend op een royale verdubbeling van de productie.


Of registreer je om te kunnen reageren.