Akkerbouw

Nieuws

Frankrijk houdt vast aan verbod op teelt transgene mais

Brussel - De teelt van transgene mais blijft verboden in Frankrijk. De Franse overheid wil eerst meer duidelijkheid over mogelijke risico’s voor het milieu.

Volgens persbureau Agra Europe heeft de Franse premier Francois Fillon dat gezegd op een persconferentie in Brussel. Fillon wijst erop dat het Franse verbod in 2007 is ingesteld omdat onduidelijk was in hoeverre traditionele gewassen vervuild kunnen raken met transgene soorten. De Franse voedselveiligheidsautoriteit AFSSA concludeerde later dat de transgene maissoort MON 810, de enige die in de EU een teelttoelating heeft, geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Maar Fillon stelt dat het verbod niet werd ingesteld met het oog op de volksgezondheid, maar vanwege de milieubescherming.

Vorige week oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de Franse overheid over de schreef is gegaan bij het verbod op de teelt van MON 810 van Monsanto. De Europese rechter oordeelt dat de juridische onderbouwing van het verbod niet deugt. Frankrijk had het besluit moeten voorleggen aan de Europese Commissie en daarbij voldoende argumenten moeten aanvoeren die laten zien dat er risico’s bestaan voor gezondheid van dier of mens of voor het milieu.

Of registreer je om te kunnen reageren.