Akkerbouw

Nieuws

'Aardappel meeste winst in Belgisch bouwplan'

Kain - Aardappelen vormen de hoogst renderende teelt voor Belgische akkerbouwers. De teelt wordt steeds meer een alternatief voor suikerbieten.

Die conclusie trekt onderzoeker Francois Huyghe van de Belgische Boerenbond. Huyghe heeft de financiële resultaten van 180 Belgische akkerbouwbedrijven onder de loep genomen.

Huyghe presenteerde de resultaten van zijn onderzoek op de aardappelmanifestatie Potato Europe in het Belgische Kain. ”De laatste vijf jaar leveren de aardappelen het hoogste arbeidsinkomen op in vergelijking met de andere akkerbouwteelten. Het arebeidsinkomen bij aardappelen varieerde van 1.100 tot 1.800 euro per hectare.”

Omgerekend komt dat neer op een gemiddelde arbeidsvergoeding van ongeveer 20 euro per uur. Huyghe: ”Bij wintertarwe ligt de arbeidsvergoeding op 12 euro per uur.”
Volgens Huyghe vormen aardappelen voor steeds meer akkerbouwers een alternatief voor de bieten. ”Het arbeidsinkomen per hectare is bij bieten gehalveerd sinds de hervorming van het Europese suikerbeleid in 2006.”

Het arbeidsinkomen bij granen blijft achter bij dat van aardappelen. Maar de graanteelt heeft specifieke voordelen voor de akkerbouwer, zegt Huyghe. ”Granen spelen een rol in de vruchtwisseling en de telers lopen weinig risico met de graanteelt.”

Huyghe constateert dat er veel verschillen zitten tussen de bedrijven. ”De kleinere bedrijven halen over het algemeen lagere hectareopbrengsten dan de grotere bedrijven. Grotere bedrijven maken meer kosten voor pootgoed, pacht en bemesting, maar geven minder geld uit aan machnies en de loonwerker.”

Of registreer je om te kunnen reageren.