Akkerbouw

Nieuws

Ziektebeelden suikerbieten blijven gelijk

Dinteloord – Ziektebeelden in de suikerbietenteelt en de rassen die daarbij nodig zijn, blijven ongeveer gelijk. Dat valt de concluderen uit de voorverkoop van suikerbietenzaad. Grote verschuivingen zijn er namelijk niet in de rassenkeuze voor volgend seizoen.

Gert Sikken, directeur agrarische zaken bij Suiker Unie: ”Je komt ook niet snel van een ziekte af. Het is een te groot risico om niet die resistente rassen te telen.”

In de voorverkoop, die volgens Sikken representatief is voor de rest van de zaadbestelperiode, is 11 procent rhizoctonia-resistente rassen besteld, een kwart met resistentie tegen witte bietensysteaaltjes en 64 procent van de rassen heeft resistentie tegen rhizomanie.

Hierbij is het Zuidoostelijke CSV Covas-gebied niet meegerekend. ”Die regio heeft veel problemen met rhizoctonia, waardoor wel 80 procent rassen met resistentie daartegen bestelt. Dat zal dit jaar ook zo zijn. ”

Landelijk is het aandeel cysteaaltjes-resistente rassen iets toegenomen. Sikken vindt een kwart veel. ”Zo’n vijf jaar geleden werd hiervan nog maar een paar procent besteld. Dat komt doordat de rassen zijn verbeterd. Ze leveren nu niet meer in op opbrengst, terwijl ze wel die resistentie bevatten. Ook lijken telers steeds meer van het aaltjesprobleem doordrongen.”

Nieuwkomers blijken blijvertjes. Isabella en Fernanda zijn de meest bestelde rassen in respectievelijk aaltjes- en rhizoctonia-resistente rassen. Fernada, het meest bestelde rhizomanie-resistente ras is al jaren een topper op de bestellijsten.

De voorverkoop loopt tot 1 september.

Of registreer je om te kunnen reageren.