Akkerbouw

Nieuws 199 x bekeken

Veel belangstelling voor bloeiende akkerranden

Driebergen – Met ruim vijfhonderd bezoekers aan de veertig veldbijeenkomsten over bloemrijke akkerranden spreekt Bloeiend Bedrijf van een vliegende start van het samenwerkingverband.

In deze akkerranden wordt met speciale bloemenmengsels biodiversiteit gestimuleerd. Dit jaar is door driehonderd bij Bloeiend Bedrijf aangesloten agrarisch ondernemers zeshonderd kilometer bloemrijke akkerranden aangelegd.

Door te weten hoeveel nuttige insecten rondzwermen op een bedrijf en wat hun functie is, kunnen boeren minder of anders te bespuiten. ”Recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat chemische gewasbescherming de aanwezigheid van bladluizen op de lange termijn stimuleert, omdat die juist schadelijk is voor hun natuurlijke vijanden”, zo onderleggen de partijen hun filosofie wetenschappelijk.

”Naast de functie van bescherming tegen landbouwplagen, dragen bloeiende akkerranden ook bij aan een mooi landschap en draagplanten voor bijen en vlinders. Bovendien past een gereduceerd middelengebruik bij andere natuurdoelstellingen, zoals akkervogelbeheer. De meeste akkervogels zijn tijdens het teeltseizoen immers insecteneters.”

Bloeiend Bedrijf is een initiatief van melkveehouder Teunis Jacob Slob uit Noordeloos, samen met Veelzijdig Boerenland en het Louis Bolk Instituut. De deelnemers worden regionaal ondersteund door een groeiend aantal agrarische natuurverenigingen en landelijk door het Louis Bolk Instituut, vereniging De Natuurweide en koepelorganisaties, Veelzijdig Boerenland en BoerenNatuur. Het landbouwministerie financiert het samenwerkingsverband drie jaar lang vanuit de demoregeling Beheer Akkerranden. Voor het volgende seizoen is er ruimte is voor meer deelnemers.

Of registreer je om te kunnen reageren.