Akkerbouw

Nieuws 200 x bekeken

USDA stelt oogstraming mais fors naar beneden bij

Washington – Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) heeft de oogstraming voor mais met 12 miljoen ton naar beneden bijgesteld.

De langdurige droogte in delen van de VS leiden volgens de USDA tot fors lagere opbrengsten. Op de termijnmarkt in Chicago zal de prijs van mais volgens analisten dichtbij de maximale limiet stijgen.

De maisoogst 2011/2012 komt volgens de USDA uit op 860,5 miljoen ton. De eindvoorraad is door de USDA met een miljoen ton naar beneden bijgesteld tot 114,5 miljoen ton. De beperkte daling van de eindvoorraad is het gevolg van een lager verbruik en een hogere beginvoorraad.

Vrijwel de gehele daling komt op het conto van de VS, de grootste exporteur van mais op de wereldmarkt. Volgens de juliraming van de USDA zou de VS circa 342 miljoen ton oogsten en 48 miljoen ton exporteren. Nu gaat de USDA uit van een oogst van 328 miljoen ton en een export van 44,5 miljoen ton.

Temperaturen liggen in staten als Kansas, Oklahoma en Texas 10 graden hoger dan het meerjarige gemiddelde. Daarbij geldt dat de regio te maken heeft met bijzonder weinig regenval. In delen van Texas is ruim een halfjaar geen noemenswaardige regenbui voorgekomen.

De USDA verwacht dat door het economisch ontij de consumptie van benzine zal afnemen en dus minder mais zal worden verwerkt in bio-ethanol. In 2011 is 38 procent van de aanwezige mais voor de productie van bio-ethanol gebruikt. Sommige veehouders vervangen bij hogere maisprijzen bovendien mais in het rantsoen door tarwe.

De EU oogst volgens de USDA circa 60 miljoen ton mais. In de juli-raming rekende de USDA nog op een oogst van 59 miljoen ton. De EU-exportraming is door de USDA gelijk gehouden op 1 miljoen ton. De eindvoorraad is 1,5 miljoen ton naar boven bijgesteld. Naast de EU is ook de oogstprognose van Rusland met een miljoen ton naar boven bijgesteld.

Op de Parijse termijnmarkt stegen de graancontracten na publicatie enkele procenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.