Akkerbouw

Nieuws

Texel wil vrijstelling rundveedrijfmest behouden

Den Burg – Rundveedrijfmest is het beste stuifbestrijdingsmiddel op Texel, blijkt uit onderzoek LTO Noord/KAVB Texel en bodem- en gewaslaboratorium Altic. Met een lobby proberen betrokkenen de politiek over te halen om de vrijstelling voor het gebruik van rundveedrijfmest niet te laten vervallen in 2013.

Lichte grond, veel wind en zon leiden tot een groot stuifrisico op Texel. Opstuivend zand vernielt oogsten, vooral suikerbieten en snijmais zijn gevoelig. Ook aan aardappelen, bloembollen, granan en uien kan schade ontstaan.

”Via de nitraatrichtlijn hebben we een uitzondering voor het gebruik van rundveedrijfmest tegen het stuiven”, vertelt Nico Kikkert, voorzitter van LTO Noord/KAVB (bloembollenteelt) afdeling Texel. ”De bovenste laag moet na het zaaien worden vastgelegd. Nu zegt het ministerie van ELI dat het niet vanzelfsprekend is dat wij deze uitzondering behouden. Deze vervalt mogelijk in 2013. Daarom kijken wij naar alternatieven.”

Dat er uit het innovatiefonds van het ministerie geen budget beschikbaar bleek viel Kikkert tegen. ”Dus, geen uitzondering meer, maar ook geen alternatieven. Dit is voor ons zo belangrijk, dat we zelf zijn gaan onderzoeken.”

Uit de proef met vier bodembedekkers – rundveedrijfmest, papiercellulose, Digisam (restproduct uit plantaardige biovergister) en dikke fractie van rundveemest – rollen rundveedrijfmest en Digisam als beste uit de bus. ”Digisam werkt heel goed, maar is onvoldoende beschikbaar. En Texel wil geen vergistingsinstallaties die op energiegewassen draaien. Hierin zit voor ons dus geen toekomst. In rundveedrijfmest wel. Over de gehele linie genomen is dat beste en meest duurzame oplossing.”

LTO Noord/KAVB Texel bieden het rapport aan aan politici, waaronder Henk Bleker, die het eiland binnenkort bezoekt. ”Als die lobby niet lukt, hebben we een probleem op Texel. Meer risico op stuiven, overzaaien en maatschappelijke overlast van stuivend zand. We zijn al een gebied met een natuurlijke handicap. Dat wordt op deze manier vergroot. Hopelijk kunnen we de Tweede Kamer overtuigen en een uitzondering krijgen. Of anders een alternatief dat we nog kunnen onderzoeken.”
Gerst als stuifdek vind Kikkert geen optie. ”Dat moet je dan op een bepaald moment gaan doodspuiten. Dat lijkt me helemaal niet wenselijk voor de milieubalans?”

Of registreer je om te kunnen reageren.