Akkerbouw

Nieuws 291 x bekeken 1 reactie

Akkerbouwer voldoet niet aan formele eisen meststoffenwet

Er wordt niet voldaan aan de formele vereisten van artikel 24 van de Meststoffenwet. De Inspecteur heeft daarom terecht een naheffingsaanslag opgelegd.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Haag de volgende:
Gelet op de verklaring van de akkerbouwer en overige stukken acht de rechtbank het aannemelijk dat hij op of omstreeks 20 februari 2002 een partij vaste varkensmest van 40.870 kg op zijn bedrijf heeft afgenomen. De rechtbank is, anders dan de akkerbouwer stelt, van oordeel dat er in deze situatie sprake is van afnemen in de zin van de Wet en oordeelt dat hij als afnemer aangemerkt dient te worden.
Daarom was hij gehouden de betreffende (geanalyseerde) mestgegevens, op grond van de verplichting van artikel 12 van het besluit, in zijn administratie op te nemen en te overleggen aan het Bureau Heffingen.

Omdat de akkerbouwer als afnemer aangemerkt moet worden en stelt dat de in het geding zijnde hoeveelheid mest in overleg met [C] BV aan deze is teruggeleverd, is het aan hem om aannemelijk te maken dat hij de mest van zijn bedrijf heeft afgevoerd.
Hij stelt dat er in deze situatie sprake is geweest van doorleveren. Een BV heeft, zo stelt hij de mest weer bij hem opgeladen. Hij heeft daartoe een aan verweerder gerichte correctiebrief van [C] BV overgelegd. [C] BV heeft in deze door beide partijen ondertekende brief aangegeven, dat de adressering op de afleverbewijzen van de in het geding zijnde hoeveelheid mest foutief was en veranderd diende te worden in die van hemzelf. De rechtbank aanvaardt dit betoog niet. De naheffingsaanslag blijft in stand.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Tja, zwarte mest is ook mest en moet tenslotte óók ergens blijven. Lekker doorgaan mensen, met deze achterlijkheid. Je bent een kennisland of je bent het niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.