Akkerbouw

Nieuws 205 x bekeken

Minder transgene proeven in Duitsland vanwege geweld

Geweld tegen transgene teelt in Duitsland leidt tot drastische daling proefteeltbereidheid Berlijn – Duitsland krijgt steeds meer te maken met agressieve acties tegen proefteelten met transgene gewassen. De bereidheid om nieuwe proefteelten te beginnen neemt daardoor sterk af.

Dat constateert het landbouwministerie in Berlijn aan de hand van gegevens van het Bundesverband der deutscher Pflanzenzüchter (BDP), de organisatie van het gewasveredelingsbedrijfsleven. In 2007 werden nog tachtig veldproeven in Duitsland gedaan, dit jaar nog maar zestien.

Dit jaar werden tot dusver zes van de in totaal zestien veldproeven in Duitsland door actievoerders vernield, waaronder de vernielingen van tarwe- en aardappelpercelen op 9 juli op de proefbedrijven in Gross-Lüsewitz bij Rostock en in Üpplingen bij Maagdenburg.

Met name de agressiviteit waarmee te werk wordt gegaan wekt verontrusting, zowel in de sector als bij het ministerie. Op de twee genoemde locaties drongen bijvoorbeeld gemaskerde vernielers door met gebruikmaking van hard geweld tegen het bewakende personeel.

Nieuw is het verschijnsel echter allang niet meer. In de periode 2005-2010 heeft de federale politie in totaal 210 vernielingsacties tegen transgene teeltactiviteiten geregistreerd. In 2009 werd de helft van alle veldproeven vernield.

Of registreer je om te kunnen reageren.