Akkerbouw

Nieuws

Bleker: geen extra steun voor vlasteelt

Den Haag – Staatssecretaris Henk  Bleker van landbouw ziet geen juridische mogelijkheden om specifieke steun te geven aan de teelt van de vezelgewassen vlas, hennep, brandnetels en miscanthus. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Kamerleden Henk van Gerven (SP) en Ger Koopmans (CDA) kunnen de teelten extra ondersteund worden op basis van Europese regelgeving, omdat de teelten een speciale bijdrage leveren op het gebied van biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. Ook zorgen de kleine teelten voor bevordering van innovatie. De Kamerleden vroegen de staatssecretaris de mogelijkheden van deze regeling te onderzoeken.

Bleker ziet geen mogelijkheden om de teelten in 2012 en 2013 extra te ondersteunen. De Europese regelgeving geeft volgens de staatssecretaris alleen mogelijkheden tot extra steun als voor de teelten een agromilieuverbintenis voor 5 à 6 jaar wordt afgesloten die verder gaat dan reguliere normen. Ook mogen alleen de daadwerkelijk gemaakte extra kosten en gederfde inkomsten worden gedekt. ”Van extra kosten en derving van inkomsten is echter geen sprake bij de reguliere teelt van vezelgewassen. Er is sprake van een normale teelt waarbij geen extra kosten of gederfde inkomsten vastgesteld kunnen worden”, aldus Bleker.

De staatssecretaris wijst erop dat de steun voor vlasteelt in het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid het komend jaar ontkoppeld van de teelt. Telers krijgen op basis van hun historische vlasareaal een toeslag van 1100 euro per hectare per jaar.

De vlassector zit in zwaar weer, omdat steeds minder boeren het gewas telen. De provincie Zeeland en LTO Nederland pleitten daarom voor extra steun.

Of registreer je om te kunnen reageren.