Akkerbouw

Nieuws

Vast rijpadensysteem rendabel bij 2 tot 3 procent meeropbrengst

Lelystad - Investeringen in nieuwe mechanisatie voor een vast rijpadensysteem is al rendabel bij een meeropbrengst van 2 tot 3 procent. Dat blijkt uit twee experimentele onderzoeken van de Stichting Bodembescherming Flevoland (SBF), samen met Praktijkonderzoek Plant en Omgeving van Wageningen UR.

Volgens SBF gaan steeds meer telers over op het systeem vaste rijpaden. Dit komt voort uit de zorg om de structuur van de grond door toenemende teeltintensiteit en steeds zwaardere mechanisatie. De stichting verwacht van het systeem een opbrengstverhoging. Andere voordelen zijn het lagere energieverbruik en de betere bewerkbaarheid van het land in een natte periode. Dat is vooral in de biologische landbouw van belang, aangezien hier veel mechanische bewerkingen plaatsvinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.