Akkerbouw

Nieuws

Onderzoekers brengen DNA van septoria in kaart

Wageningen - Onderzoekers hebben het DNA in kaart gebracht van de graanschimmel Mycosphaerella graminicola, ook wel bekend als Septoria tritici. De schimmel veroorzaakt bladvlekkenziekte in tarwe (septoria), dat tot grote schade kan leiden.

Het blijkt dat de schimmel genetisch extreem variabel en flexibel is, meldt onderzoeksinstituut Plant Research International (PRI), onderdeel van Wageningen UR. “Van de 21 chromosomen die de schimmel normaal gesproken heeft, blijken er slechts 13 noodzakelijk te zijn.”

PRI-onderzoeker Gert Kema vindt dat een mijlpaal is bereikt in het wereldwijde tarwe-onderzoek. “De publicatie staat ongetwijfeld aan de basis van nieuwe lijnen in het fundamentele onderzoek naar de genetica van schimmels en naar de relatie tussen planten en hun belagers. Daarnaast geven de resultaten ook aanknopingspunten voor innovaties, zoals tarwerassen met nieuwe en betere resistenties tegen de Mycosphaerella-schimmel.”

De Mycosphaerella-schimmel is een wereldwijde belager van de teelt van tarwe. Volgens het International Maize and Wheat Improvement Center in Mexico kunnen de opbrengstverliezen oplopen tot 50 procent.
Uit het DNA-onderzoek blijkt dat de Mycosphaerella-schimmel een uitzonderlijk grote genetische variatie heeft. Daarbij gaat het naast variatie in genen ook om variatie op chromosoom niveau. Kema: ”Het blijkt dat de schimmel tot 21 chromosomen kan hebben en dat maar liefst 8 van die chromosomen kunnen vervallen. En dat terwijl de schimmel gewoon in staat blijft om tarweplanten te infecteren en om sporen te produceren. Met die sporen kan de schimmel zich verder verspreiden. De schimmel heeft genetisch gezien dus een enorme flexibiliteit. Het verdwijnen van hele chromosomen is een heel bijzonder verschijnsel.”

Het onderzoeksteam werd geleid door PRI. Ook Amerikaanse onderzoekers zijn er bij betrokken. De volledige DNA-bouwsteenvolgorde is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS Genetics.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.