Akkerbouw

Nieuws 274 x bekeken

Nog geen besluit over hogere N-norm voor brouwgerst

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker neemt nog geen besluit over de stikstofgebruiksnorm voor brouwgerst.

Een hogere norm vergroot volgens Bleker het risico op nitraatuitspoeling. Daarom neemt hij dit mee in de evaluatie van de Meststoffenwet en de invulling van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Ook gaat hij overleggen met belanghebbenden over nader onderzoek naar de gebruiksnorm voor brouwgerst, schrijft Bleker in een brief aan de Tweede Kamer.

Telers van brouwgerst lopen er tegen aan dat in sommige jaren het eiwitgehalte in de gerst te laag blijft om geschikt te zijn als brouwgerst. Daar krijgen de telers een hogere prijs voor dan voor voergerst. Door bij te bemesten met stikstof kunnen ze het eiwitgehalte verhogen, maar de gebruiksnorm staat dat niet toe.

Bleker schrijft dat de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) het probleem erkent. ”In die situaties had met een hogere stikstofgift wel een goede brouwkwaliteit kunnen worden verkregen. Met een hogere norm zouden telers dit probleem kunnen ondervangen.”

De CDM wijst er wel op dat een hogere norm tot gevolg heeft dat meer nitraat uitspoelt. Bleker wil dit daarom meenemen in de evaluatie van de Meststoffenwet en de invulling van het actieprogramma voor de nitraatrichtlijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.