Akkerbouw

Nieuws 243 x bekeken

Zeeuws-Vlaamse gewassen beschadigd door droogte

Westmaas – Zomergerst, graszaad en vlas in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen leiden schade door de droogte. Dit wordt versterkt door het beregeningsverbod voor oppervlaktewater dat woensdag inging in Zeeland.

Een derde van de bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen kan met oppervlaktewater beregenen en wordt door het beregeningsverbod dus benadeeld, weet Johnny Remijn van DLV Plant. Sommige bedrijven hebben bronnen waarmee ze kunnen beregenen. ”Dat is echter vaak niet voldoende om het gehele bedrijf mee te beregenen, een logistiek probleem.”

Het enige wat deze ondernemers kunnen doen, is hopen op regen. ”Er zit niks anders op. Het verbod zat er al aan te komen. Dat hebben we wel vaker meegemaakt. De reacties hierop zijn dan ook gelaten, niet heftig.”

Een aantal gewassen in Zeeuws-Vlaanderen is onherstelbaar beschadigd door de droogte. ”Vlas heeft een grote klap gehad, graszaad is enorm beschadigd en van zomertarwe is de opbrengstpotentie nu 3 tot 6 ton, waar 9 ton normaal is”, somt Remijn op. Zomergranen ondervinden naast de droogte ook veel hinder van structuurschade die het land in het afgelopen modderige najaar heeft opgelopen. ”Tweedejaars plantuien verdampen nu sterk. Uien en suikerbieten houden goed stand.”

Van de Bilt Zaden en Vlas in Sluiskil verwacht een lichte vlasoogst. ”De verschillen tussen percelen zijn groot”, zegt Eugenie van der Bilt. ”Het staat vast dat de oogst lichter is doordat het gewas tien dagen eerder bloeit dan normaal. We verwachten dat de oogst ook tien dagen eerder plaatsvindt. Vlas moet het van lange dagen hebben, door de droogte en veelheid aan zonne-uren is de plant in de stress geraakt.”

De markt reageert hierop. ”De voorraden zijn laag. Kopers zoeken verkopers, met weinig handel tot gevolg. Een spannende periode. De teler profiteert hier ook van, want hij wordt naar marktprijs uitbetaald.”

Of registreer je om te kunnen reageren.